Now showing items 1-20 of 27

 • Centrum transferu technologií VUT 

  Krejčířová, Zuzana
  Tématem bakalářské práce je rozpracování předem vytvořené architektonické studie do podoby projektové dokumentace včetně architektonického i technického detailu. Zadáním studie bylo vytvoření budovy Centra transferu ...
 • Centrum transferu technologií VUT v Brně 

  Matoušková, Inka
  Tématem bakalářské práce je rozpracování předem vytvořené architektonické studie do podoby projektové dokumentace včetně architektonického i technického detailu. Předmětem je novostavba Centra Transferu Technologií VUT v ...
 • Gmont Cable Brno 

  Rampáčková, Monika
  Náplňou bakalárskej práce bolo vypracovanie nadväzujúcich stupňov projektovej dokumentácie k štúdii novostavby objektu Gmont cable v Brne, ktorú som navrhla v predmete AG 032. Navrhovaný objekt sa nachádza v mestskej časti ...
 • Gmont Cable s.r.o., závod na výrobu kabelů 

  Skládaná, Jana
  Předmětem této práce bylo zhotovení projektové dokumentace, skládající se z dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a návrhu architektonického detailu. Ten vychází z funkce stavby a tvoří tak ...
 • Historické pivovary: budoucnost nebo minulost? 

  Mosler, Štěpán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Do dnešní doby je v České republice evidováno na 1400 objektů pivovarů a to jak funkčních nebo využívaných k jiným účelům, tak i opuštěných nebo zaniklých. Bohužel většina z nich jsou objekty opuštěné a chátrající. Důležité ...
 • Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje 

  Mosler, Štěpán
  V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku ...
 • Historie a vývoj pivovarské architektury 

  Mosler, Štěpán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
  Příspěvek se snaží stručně pospat historické souvislosti vývoje pivovarnictví na území Čech, Moravy a Slezska. Zachytit důležité historické milníky, které ovlivnili vývoj architektury a stavitelství pivovarských objektu ...
 • Konverze Baťových výrobních staveb 

  Németh, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru 4.ročníku bakalářského studia na téma konverze Baťových výrobních staveb ve Zlíně. Cílem bylo navrhnout možnost alternativního využití dvou ...
 • Konverze obilního sila ve Zlíně 

  Blažek, Jan
  Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma konverze obilního sila ve Zlíně. Cílem bylo navrhnout jinou možnost využití, než která je prováděna novým ...
 • Návrh inženýrské konstrukce 

  Svoboda, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Ocelová konstrukce výrobní haly 

  Stehno, Pavel
  Tématem bakalářské práce je statický návrh ocelové haly sloužící pro zpracování hliníkových výrobků. Její rozměry jsou 24 x 30m a její výška 11,5m. Jako materiál byla použita ocel S355. Jedná se o dvoukloubový rám, kdy ...
 • Ocelové konstrukce objektů kotelny a strojovny 

  Krompolc, František
  Pro stavební objekt výrobního bloku bioelektrárny je navržena nosná ocelová konstrukce členěná do dvou částí pro dva oddělené prostory kotelny a strojovny. Kvůli specifickému zatížení od provozního zařízení, aparátu a ...
 • Pivovar v Buštěhradě: studentská soutěž jako akcelerátor ochrany památek 

  Mosler, Štěpán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
  V dnešní době existuje na desítky pivovarů roztroušených po Čechách, Moravě a Slezsku, které stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrající bez zbytku ...
 • Prefabrikovaná konstrukce výrobní haly 

  Hradský, Richard
  Stěžejní částí je návrh a výpočet příčného rámu prefabrikované konstrukce výrobní haly skládajícího se z těchto částí (vazník, sloup, základová patka). Za pomoci výpočtového programu SCIA ENGINEER namodelovat dané prvky, ...
 • Pronajímatelný objekt Brno 

  Sotolářová, Alžběta
  Bakalářská práce na téma Pronajímatelný objekt Brno řeší novostavbu výrobních prostor pro malé a střední podnikání, pro komerční aktivity spojené s řemeslnou výrobu, objekt umožňující flexibilitu prostoru a variabilitu ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Veit, Jakub
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Studie z předmětu AG35. Předmětem projektu je novostavba průmyslové ...
 • Průmyslová pekárna Herold Brno 

  Pohludka, Jan
  Náplní bakalářské práce bylo vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby objektu průmyslové Pekárny Herold v Brně Horních Heršpicích, kterou jsem navrhl v předmětu AG35. Společnost Herold ...
 • Solární mrazírna v tropech 

  Lípová, Markéta
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh průmyslového objektu solární mrazírny v tropech. Cílem této práce je nalezení vhodné architektonické a urbanistické koncepce a dále zhotovení projektové dokumentace, která se skládá z ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Polničce 

  Zeman, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé stavby výrobní haly firmy CECHO v Polničce. Jedná se o stavbu členěnou na dva stavební objekty, a to výrobní halu a administrativní budovu. V rámci stavebně ...