Now showing items 1-14 of 14

 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Kačírek, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh jednolodní ocelové konstrukce průmyslové haly v oblasti Jablonné nad Orlicí o půdorysných rozměrech 63x30m a výšky konstrukce 15,0m. V objektu jsou osazeny dva mostové jeřáby nosnosti 32/8t ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové haly 

  Pavlas-Jirásek, Václav
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce průmyslové haly se dvěma mostovými jeřáby. Půdorysné rozměry haly jsou 24 × 60 m, výška je 16 m. Konstrukce je tvořena symetrickými příčnými vazbami se sedlovými příhradovými ...
 • Průmyslová budova 

  Michálek, Vojtěch
  V bakalářské práci je vypracován návrh nosné ocelové konstrukce průmyslové haly o půdorysných rozměrech 30x63 m, maximální výškou 17,300m, pro oblast Brno. Ve statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny hlavní nosné ...
 • Průmyslová budova 

  Kočí, Petr
  Bakalářská práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové budovy v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 24 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly jeřábů 8,7 m. V budově jsou navrženy ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní a administrativní haly ATX 

  Šrámek, Jiří
  Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výrobní a administrativní haly ATX. Práce řeší technologické předpisy pro spodní stavbu, studii hlavních etap, návrh strojních sestav, ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Štěpánek, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody. Praktická část se zabývá ...
 • Studie přesnosti stabilitního výpočtu 

  Sotulář, Jiří
  Práce se zabývá přesností stabilitního výpočtu tlačených prutů. Ztráta stability vzpěrem je určována pomocí několika metod, které jsou vzájemně srovnávány. Práce je členěna do tří částí, které na sebe navazují. První část ...
 • Technologické a inovační centrum Telč 

  Abrhámová, Tereza
  Cílem práce bylo navržení areálu technologického a inovačního centra v rozvojové lokalitě města Telč, v městské části Za Stínadly. Navržené objekty pro různé provozy malých a středních podniků maximálně využívají zadaný ...
 • Úprava a změna průmyslové haly 

  Benda, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu průmyslové haly. Předmětem návrhu jsou dva vnitřní příčné rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaku a plošného ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Šťastná, Vladimíra
  Tématem mé bakalářské práce je návrh průmyslové haly na výrobu značkové konfekce v Brně – Židenicích. Pozemek ve svažitém terénu mi nabídl způsob, jakým orientovat komplex 3 budov – výrobní haly, přidružených skladů a ...
 • Výroba dámské konfekce 

  Cahová, Barbara
  Studie výroby dámské konfekce řeší nový výrobní a administrativní prostor, který se nachází v sousedství bytových domů, hřbitova s krematoriem, vojenského prostoru a lesoparku Akátky v Brně v Židenicích. Stavba je začleněna ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v průmyslové hale 

  Maslík, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá zdravotno - technickými a plynovodnými inštaláciami v priemyselnej hale. Objekt je situovaný v meste Frýdek Místek. Teoretická časť porovnáva platné technické pravidlá pre plyn na Slovensku a v ...
 • Zesílení průmyslové stropní konstrukce 

  Neděla, Lukáš
  Předmětem mé bakalářské práce je zesílení průmyslové stropní konstrukce. Práce se skládá z části teoretické a výpočtové. V teoretické části jsou definovány jednotlivé problémy konstrukce. Výpočtová část se skládá ze ...
 • Železobetonová montovaná hala pro skladování 

  Schmeidler, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením prefabrikované konstrukce haly – vaznice, předpjatého vazníku, sloupů, základového nosníku, hlavicí piloty a pilotou. Statická analýza byla provedena programem SCIA Engineer ...