Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza možností propojení stavebně-ekonomických software a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Předmětem práce je analýza možností datového propojení software pro stavebně-projekční činnost se software stavebně-ekonomickými pro sestavování rozpočtů z hlediska informačního modelování budov. V teoretické části je ...
 • Analýza rizik a návrh zabezpečení pro testbed Průmyslu 4.0 

  Kroulík, Matěj
  Tato práce se zabývá požadavky na zajištění bezpečnosti strojního zařízení s ohledem na platné bezpečnostní normy. Zaměřuje se na normy EN ISO 12100 a EN ISO 13849-1. Dále práce obsahuje přehled v průmyslu využívaných ...
 • Analýza robotických stavebnic 

  Šemora, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vícekriteriální analýzou a popisem robotických stavebnic z hlediska možnosti využití pro přípravu žáků základních a středních škol k odbornému studiu robotiky.
 • The Asset Administration Shell of Operator in the Platform of Industry 4.0 

  Marcoň, Petr; Zezulka, František; Arm, Jakub; Benešl, Tomáš; Veselý, Ivo; Bradáč, Zdeněk; Diedrich, Christian; Schröder, Tizian; Belyaev, Alexander (IEEE, 2018-12-05)
  We discuss the Asset Administration Shell (AAS) concept of Industry 4.0 (I4.0), characterizing the current status of industrial automation and outlining the advantages of more deeply digitized manufacturing where the AAS ...
 • Automatizace výroby statorů elektromotorů 

  Šula, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem layoutu robotizovaného pracoviště na dokončovací operace na statoru elektromotoru. Byly vytvořeny tři varianty layoutu pracoviště, tyto varianty byly zhodnoceny, a následně byla vybrána ...
 • BIM a oceňování staveb 

  Pavka, Filip
  Hlavním tématem této bakalářské práce je analýza možných přístupů k oceňování stavebních konstrukcí a prvků při použití softwarů podporujících informační modelování staveb, konkrétně software Revit. Úvodní, teoretická část ...
 • Metody specifikace kyberfyzikálních systémů 

  Junek, Martin
  Cílem této diplomové práce je analýza výhod a nevýhod různých druhů popisu kyberfyzikálních systémů. Součástí je popis vybrané metody, která splňuje většinu současných požadavků na návrh CPS. V praktické části se věnuje ...
 • Monitorování výrobní přesnosti 

  Jelínek, Adam
  Předložená závěrečná práce se zabývá implementací cloudových systémů pro monitorování a zvyšování výrobní přesnosti CNC výrobních strojů v kontextu průmyslu 4.0. Byla vytvořena demonstrační aplikace běžící v cloudu MindSphere ...
 • Možnosti propojení cenových soustav a software pro technické kreslení 

  Domanský, Vojtěch
  Stěžejním tématem této práce je analýza možností propojení cenových soustav pro tvorbu stavebních rozpočtů a software pro technické kreslení, ve kterých se vytváří modely BIM, za účelem dosažení automatizace oceňování BIM ...
 • Návrh řízení procesu honování 

  Gavač, Adam
  Štúdia, ktorá skúma sľubné spojenie princípov štíhlej výroby a nástrojov Priemyslu 4.0 pre riadenie výroby. Význam každého z týchto pojmov bol vysvetlený a vzájomný vzťah bol preskúmaný v teoretickej rovine. Ďalej boli ...
 • Návrh vylepšení strategie údržby v kontextu Průmyslu 4.0 

  Allinová, Nikoleta
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu vylepšenia stratégie údržby v kontexte Priemyslu 4.0 vo vybranom podniku, konkrétne v prevádzke firmy Subtil v Myjave. V prvej časti práce je rozobraná teória týkajúca sa údržby ...
 • Priemysel 4.0 v podmienkach automobilového priemyslu – nové riziká 

  Sinay, Juraj; Kotianová, Zuzana; Glatz, Juraj (Akademické nakladatelství CERM, 2020-06)
  Automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyselným odvetvím a hybnou silou rozvoja národných ekonomík vyspelých štátov sveta. Potenciál Priemysel 4.0 poskytuje príležitosti pre zvyšovanie efektivity výrobných a distribučných ...
 • Production Planning and Control as Routing in Manufacturing Networks 

  Bach, Terje; Jæger, Bjørn; Hoff, Arild (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  In this paper, we explore the use of network routing for production planning and control in manufacturing of complex industrial products. Such a product is the result of a joint effort of many manufacturing companies; each ...
 • Sharp Feature Detection as a Useful Tool in Smart Manufacturing 

  Procházková, Jana; Procházka, David; Landa, Jaromír (MDPI, 2020-06-30)
  Industry 4.0 comprises of wide spectrum of developmental processes within the management of manufacturing and chain production. This intension leads to the increased need for high-quality methods for digitization and object ...
 • Simulace výrobní linky pro kompletaci světlometu automobilu v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Hampl, Lukáš
  Diplomová práce popisuje návrh a realizaci simulace v programu Tecnomatix Process Simulate. Práce se zabývá vytvořením simulované linky lepení ochranného skla na světlomet s použitím čtyř stacionárních robotických ramen. ...
 • Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví 

  Čechal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologií pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví. Teoretická část je především zaměřena na 3D technologie ve stavebnictví. Je zde vysvětlen systém a princip fungování 3D technologií jako je ...
 • Virtuální dvojče robotické buňky FANUC 

  Průdek, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu čelistí pro gripper firmy SCHUNK, čelisti byly vytvořeny pro čtyři dodané modely. Vytvoření simulace s těmito modely, kde dojde k přesunu daného modelu z jedné strany na ...
 • Virtuální továrna za pomoci metod matematického modelování 

  Svoboda, Jan
  Práce je zaměřena na řešení problémů v moderním odvětví Industry 4.0. Hlavní část práce se věnuje návrhu a vlastní implementaci diskrétního simulačního modelu vycházejícího z teorie front, který bude využit k heuristické ...
 • Využití metod umělé inteligence v diagnostice technických soutav 

  Kotas, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší používanými metodami umělé inteligence v diagnostiky technických soustav. První část práce je věnována rešerši používaných metod v oblasti diagnostiky technických soustav. V druhé ...
 • Zavedení štíhlé výroby s použitím digitalizace 

  Jaroš, Stanislav
  Bakalarska praca sa zameriava na digitalizáciu v oblasti plánovania a riadenia vyrobnej firmy Konštrukta-TireTech a.s. Nasledne navrhuje konkrétny software pre efektívne riadenie. Riesenie zohľadnuje najnovsie technické ...