Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce komory pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií 

  Asszonyi, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukci zařízení pro odstranění prášku z dílů vyrobených SLM technologií. Toto zařízením by mělo usnadňovat a zvýšit bezpečnost práce v SLM laboratoři na FSI na VUT v Brně. Výsledné ...
 • Návrh skladovacích kontejnerů pro práškové kovy 

  Vaverka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zásobníku na práškové kovy, určených do 3D tiskárny. Obsahuje stručný přehled možností v oblasti skladování práškových kovů, konkrétní požadavky SLM pracoviště a následnou analýzu ...
 • Speciální laboratorní technika 

  Boháčová, Zdeňka
  Manipulace s látkami vysoce citlivými vůči vzdušné vlhkosti a kyslíku vyžadují definované prostředí s minimem těchto nežádoucích látek (řádově jednotky ppm). V oblasti anorganické, organické a zejména organokovové a polymerní ...
 • Vliv inertní atmosféry na smáčení povrchu u bezolovnatého pájení 

  Nestrojil, Michal
  Tato diplomová se zabývá studií vlivu ochranných atmosfér na smáčivost pájeného povrchu. V teoretické části je rozebrána problematika pájení, pájeného spoje, oxidace a ochranných atmosfér. V praktické části byl zhotoven ...