Now showing items 1-12 of 12

 • Alternativní možnosti financování provozních aktivit podniku 

  Zámková, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku financování nákupu budovy skladovací haly podniku, který se specializuje na poskytování služeb v oblasti mezinárodní a vnitrostátní spedice a přepravy, skladování, celní ...
 • Analýza vývoje úrokových sazeb v EU a vliv jejich výše na činnost podniku 

  Unzeitig, Filip
  Cílem bakalářské práce je prokázat, že úroková míra má významný vliv na investiční činnost podniku. K verifikaci toho tvrzení chci analyzovat vývoj úrokových sazeb v konkrétních zemích Evropské unie. Po sesbírání všech ...
 • Application of Delay Differential Equations in the Model of the Relationship Between Unemployment and Inflation 

  Novotná, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The article deals with a formulation of the dynamic model which expresses the relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment more accurately and which has become to be known ...
 • Does Oil Rent Increase Happiness? A Partial Efficiency Analysis of Selected African Countries 

  Opaleye, Seun Sylvester; Nwachukwu, Chijioke Esogwa (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: To investigate and ascertain the impact of oil rent on happiness in selected African countries. Methodology/methods: This study employed the trend analysis to graphically illustrate some major data. ...
 • Efektivnost investic při výrobě betonu 

  Dörflová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investic a analýzu faktorů, které efektivnost ovlivňují, v podmínkách společnosti TBG BETONMIX a.s. Teoretická část obsahuje obecné informace o investicích, zdrojích ...
 • Intraaortální balonková kontrapulzace 

  Žbánková, Alena
  Práce se zabývá intraaortální balonkovou kontrapulzací, která slouží jako podpůrná metoda pro činnost selhávajícího srdce. V první části práce je popsán princip metody, její efekt a základní indikace a kontraindikace jejího ...
 • Měření parametrů pneumatik 

  Pokorný, Pavel
  Pneumatika zajišťuje přenos sil mezi koly automobilu a vozovkou a působí také jako primární odpružení vozidla. Její konstrukce, vlastnosti a stav výrazně ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla a tudíž i bezpečnost posádky. ...
 • Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2012-05-02)
  Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který ...
 • Phillipsova křivka v podmínkách České republiky 

  Musilová, Simona
  Bakalářská práce pojednává o Phillipsově křivce v podmínkách české ekonomiky. Platnost substitučního vztahu mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti je testována pomocí regresní analýzy na reálných datech České republiky ...
 • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

  Čechová, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...
 • Využití solární technologie v rodinném domě a efektivita této investice 

  Smékalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice solárních technologií využitelných u rodinného domu. Součástí je zpracování legislativních podmínek, technických možností a nastínění možného vývoje v oblasti solárních ...
 • Vývoj cen a nákladů na vybraných objektech inženýrského stavitelství 

  Pajerová, Ivana
  Cílem této diplomové práce je vyhodnotit vývoje cen vybraných položek na vybraných objektech inženýrského stavitelství. Součástí porovnání je sestavení databáze vnitropodnikových cen, cen softwarového programu a dat ...