Now showing items 1-11 of 11

 • Informační model města na bázi 3D dat 

  Dolník, Michal
  Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou dátového 3D modelu mesta. Cieľom je ukázať potenciál 3D dát pri problematike mestských 3D modelov a vytvorenie metodiky konverzie 3D vektorových dát bez informácií, na dátovo orientovaný ...
 • Informační strategie firmy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hraško, Branislav
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrhy zmien informačného systému používaného Základnou umeleckou školou v Považskej Bystrici. Prvá časť obsahuje teoretické východiská danej problematiky. Jadro práce je zamerané ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Zvolenská, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie súčasného stavu firmy Sobras Weld a jej informačného systému. Popisuje základné pojmy spojené s informačným systémom a analyzuje používaný informačný systém vo firme. Obsahuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Klaudíny, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien informačného systému pre konkrétny podnik. Na základe zvolených analýz a postupov ponúka možnosti zlepšenia organizácie práce v rámci výrobných procesov. Hlavným zámerom tak bude ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Huťka, Matúš
  Objektom skúmania bakalárskej práce je analýza a návrhy na zlepšenie informačného systému JIRA používaného spoločnosťou SAP ČR spol. s r.o., ktorý umožňuje agilné riadenie rozsiahlych projektov. Práca obsahuje teoretické ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kľúčik, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Medeko Cast s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom zliatin, odliatkov a polotovarov. Na základe výsledkov analýzy navrhuje vhodné zmeny na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černák, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením a návrhom zmien informačného systému vo firme MAHLE Behr Senica s.r.o., ktoré by mali zefektívniť podnikové procesy. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie základných pojmov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ujhelyiová, Diana
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačného systému malej organizácie, ktorá nechce byť menovaná a sídli na Slovensku. V teoretickej časti sa zaoberám základnými poznatkami – čo je informácia, dáta a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Barla, Matej
  Bakalárska práca sa venuje používaným informačným systémom v spoločnosti XY, ktorá sa zaoberá dodávaním ITS riešení. Analyzované systémy sú v internom procese využívané na správu projektovej dokumentácie a monitorovanie ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Čerei, Christián
  Predmetom tejto bakalárskej práce je analýza súčasného informačného systému spoločnosti WoodSK s.r.o., ktorá sa zaoberá predajom záhradných domčekov a altánkov. Okrem analýzy sú tu rozobrané návrhy na zmeny vedúce k zlepšeniu ...