Now showing items 1-4 of 4

 • Informační podpora operačních středisek IZS jednotkám při zásahu na MU 

  Kulíšek, Martin
  Počet mimořádných událostí, které musí řešit složky integrovaného záchranného systému rok od roku narůstá. Informační podpora operačního a informačního střediska je pro velitele zásahu jedním z hlavních předpokladů pro ...
 • Informační podpora podnikatelského záměru sklářské firmy 

  Bělavová, Petra
  Cílem bakalářské práce je vypracování informační podpory pro rozvoj podnikatelského záměru. Použitými nástroji pro uskutečnění záměru jsou teoretická východiska, analýza současného stavu a návrh informačního systému pro ...
 • Nástroj pro správu produktového portfolia firmy 

  Sázavský, Petr
  V této práci se seznámíme s vývojem myšlení v oblasti řízení podniků. Zaměříme se na procesní řízení a současné možnosti informační podpory podnikových procesů. Ukážeme si přehled nástrojů na měření výkonosti a efektivnosti ...
 • Návrh informační podpory programu Erasmus 

  Šlechta, Jan
  Tato diplomová práce popisuje reengineering procesního rámce programu Erasmus a návrh konceptuálního řešení jeho informační podpory. Analytická část se soustřeďuje na popis aktuálního stavu programu Erasmus a evropského ...