Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza a návrh informačního systému malé firmy 

  Pavlišta, Marek
  Tato práce se zabývá informačním systémem konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je tento systém analyzovat a navrhnout možné řešení objevených problémů a to v souladu s požadavky vedení společnosti na funkčnost i celkové náklady.
 • Analýza podnikových procesů 

  Mička, David
  Cílem práce je návrh způsobu analýzy podnikových procesů se zaměřením na optimalizaci procesů za pomoci prediktivní údržby, realizace prototypu této metody a zhodnocení výsledků a vhodnosti této metody pro použití v praxi. ...
 • Aplikační rámec pro vývoj informačních systémů v jazyce Dart 

  Raška, Miroslav
  Vývoj webových aplikacích se potýká se specifickými problémy, které by mohly být vyřešeny novým webovým aplikačním rámcem kombinujícím moderní technologie a nový přístup k návrhu aplikací. Jednotlivé problémy webových ...
 • Audit informačního systému 

  Svatá, Vlasta (Nakladatelství Oeconomica, 2016)
 • G Suite na univerzitách: možné přínosy a rizika 

  Macek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat informační systémy čtyř českých univerzit, konkrétně Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a Mendelovy univerzity v Brně. ...
 • Informační systém pro podporu projektového řízení a týmovou spolupráci 

  Vítek, Tomáš
  Projektové řízení je pojem, který stále více společností zařazuje do svého slovníku. Ostrý konkurenční boj nutí firmy efektivněji pracovat a přistupovat k individuálním zakázkám jako samostatným projektům. Na těchto ...
 • Návrh implementace systému pro řízení a plánování výroby 

  Rzepka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro řízení a plánování výroby v malé výrobní firmě. Návrh vychází z informační strategie analýzy současného stavu procesů ve firmě a skutečného stavu ...
 • Návrh informačního systému pro obchodní společnost 

  Pohl, Jan
  Bakalářská práce pojednává o implementaci informačního systému do obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblíženy základní údaje společnosti a její historie. Následuje mapa procesů s detailním popisem všech ...
 • Návrh informačního systému pro potřeby základní školy 

  Firlová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých procesů odehrávajících se na základní škole. Výsledek vlastní analýzy tvoří nezbytný podklad pro návrh informačního systému, který respektuje model fungování základní ...
 • Návrh optimalizace dílčí části informačního systému 

  Čmok, Petr
  Hlavním předmětem bakalářské práce je optimalizace skladového informačního systém pro malé a střední firmy, který nabízí společnost M.C. software s.r.o. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky se tato práce bude zabývat ...
 • Optimalizace řízení logistických procesů v Bosch Diesel, s. r. o. 

  Pavlišinová, Šárka
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změny řízení procesů v oblasti logistiky, přesněji na řízení materiálového toku, pomocí metody Kanban, ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. v Jihlavě. Tyto změny povedou ke zvýšení ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Bujok, David
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu plánu pro optimalizaci výrobních procesů v Restauraci Café 50 a zavedení navrhovaných změn do výroby. V tomto případě implementace IS. Předmětem analytické části je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ševčák, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou podnikových informačních systémů (ERP – Enterprises Resource Planning) a jejich inovací, respektive inovací informačního systému konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je analýza stávajícího ...
 • Softwarová podpora procesu řízení výroby 

  Miler, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu výrobního procesu ve společnosti Varia, spol. s r. o. První část se zabývá teorií operativního řízení výroby a problematikou informačních systémů v ...
 • Studie optimalizace plánování zásobovacích procesů se zaměřením na zásoby hotových výrobků 

  Ambrožová, Helena
  Diplomová práce se zabývá systémem plánování zásob hotových výrobků v podniku Barum Continental spol., s r.o. Práce popisuje současný stav zásobovacího procesu podniku ve vazbě na splnění navýšených požadavků v průběhu ...
 • Use of Genetic Algorithms in Economic Decision Making Processes 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan; Budík, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2011-05-13)
  The article deals with the use of genetic algorithms in economic decision-making processes and focuses on the system of designing an investment portfolio. The application part shows a case study in which an investment ...
 • Verzování databáze při vývoji aplikací 

  Kotráš, Jan
  Cílem této práce je usnadnění verzování databázových systémů pracujících na systému řízení báze dat MySQL. Záměr aplikace je zefektivnění a zjednodušení verzování databázové vrstvy při vývoji aplikací v menších týmech.  
 • Využití nástrojů projektového managementu v praxi 

  Krčmář, Vít
  Diplomová práce pojednává o návrhu systému pro monitorování a plánování přítomnosti promotérů na prodejnách slovenského řetězce s elektronikou NAY za použití projektového managementu. Ukazuje použití PEST, SWOT, RIPRAN ...
 • Webová aplikace pro tvorbu predikcí call centra 

  Mička, David
  Cílem práce je vytvořit aplikaci pro tvorbu predikcí call centra, která by mohla nahradit stávající řešení predikcí v prostředí firmy Kiwi.com s.r.o. Výsledná aplikace by měla být intuitivnější a snazší na používání než ...