Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Zahradník, Martin
  Práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní firmy v reálných podmínkách, a je tedy spíše prakticky zaměřena. Informační systém je zkoumán jak z pohledu koncového uživatele, na což je kladen důraz, ...
 • Modifikace materiálového toku zásobování výroby 

  Hloušek, David
  Hlavní náplní práce je analýza a návrh mezi halového zásobování ve společnosti Hella Autotechnik Nova v Mohelnici. Tato firma se zabývá výrobou velké škály předních světlometů, zadních koncových a brzdových světel, ale i ...
 • Návrh řízení materiálového toku 

  Pavlík, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení materiálového toku v podniku. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část vymezuje základní pojmy zvolené problematiky. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Stejný, Jiří
  Diplomová práce pojednává o informačním systému společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Práce je zaměřena na popis stávajícího informačního systému podniku zejména z pohledu zpracování zákaznických požadavků a jejich ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Slavík, Martin
  Ve své závěrečné práci se zabývám optimalizací operativního řízení výroby se zaměřením na změnu organizační struktury a organizace práce na předvýrobním oddělení výroby termoplastů společnosti Automotive Lighting, s. r. ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Krob, Otto
  Tato diplomová práce se zabývá studií operativního řízení výroby ve společnosti B:Tech, a.s. konkrétně v její divizi Strojírenská výroba. Analyzuje současný informační a materiálový tok ve výrobě a na základě této analýzy ...
 • Studie operativního řízení výroby ve vybrané firmě 

  Černohousová, Pavla
  Tato práce se zabývá studií operativního řízení výroby, konkrétně divize lisovny plastů. Studie analyzuje současný stav operativního řízení výroby a především se zaměřuje na materiálový a informační tok. Na základě výsledků ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Čížková, Šárka
  Diplomová práce na téma: „Studie průběhu zakázky organizací“ se zabývá průběhem zakázky firmou ABC, spol. s r.o., která se zabývá výstavbou a provozem telekomunikačních sítí. Práce se skládá z těchto částí: z teoretického ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Krejčí, Pavel
  Diplomová práce na téma: „Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě“ analyzuje logistický systém firmy z pohledu materiálových a informačních toků ve výrobě. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...