Now showing items 1-20 of 102

 • Analýza a návrh informačního systému pro marketingové využití bezdrátových sítí 

  Dobrovodský, Matúš
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačných systémov prostredníctvom dátového a funkčného modelovania. Dátové modelovanie predstavuje tvorbu vývojových diagramov a diagramov toku dát, funkčné modelovanie ...
 • Analýza výrobních procesů ve firmě za účelem jejich optimalizace 

  Šilon, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou výrobných procesov vo firme, jak informačných, tak i materiálových tokov prebiehajúcich v plánovanej výrobe v spoločnosti. V prvej časti sa zameriava na teoretický popis a ...
 • Analýza, návrh a tvorba správcovského informačního systému 

  Dobrovodský, Matúš
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu, návrh a tvorbu informačného systému vytvoreného pre administrátorov. Pomocou informačného systému bude možné spravovať všetky webové aplikácie spoločnosti z centrálneho miesta.
 • Aplikace pro řešení firemních procesů v systému Android 

  Kalai, Marcel
  Táto bakalářská práce poskytuje sondu do problematiky vývoje mobilních ERP aplikací. Ilustruje vývoj frameworku, který ulehčí vytváření klientské mobilní aplikace k ERP systému a demonstrační aplikace. Seznámime se s ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubeš, Fedor
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti Hyveco trading s.r.o. v období rokov 2005 – 2008. Vychádza z účtovných výkazov firmy v sledovanom období. V práci je vysvetlené zaistenie podniku informačným systémom. ...
 • Implementace ERP systému Money S5 podle metodiky projektového managementu 

  Macik, Martin
  Predmetom a základným cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať vybranú metodiku projektového managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Projekt je realizovaný v ...
 • Implementace ERP systému s využitím projektové metodiky PRINCE2 

  Skálová, Terézia
  Diplomová práca sa zaoberá metodikou PRINCE2, ktorá bola vyvinutá na základe potrieb britskej vlády pre riadenie projektov a následne je aplikovaná na potreby súkromnej firmy so sídlom v Českej republike. Popísané sú ...
 • Informační strategie firmy 

  Lacika, Tomáš
  Diplomová práca sa zameriava na vymedzenie úlohy informačnej stratégie v rámci podnikovej stratégie. Pojednáva tiež o tom, čo sa rozumie pod pojmom informačnej stratégie. Interné a externé analýzy v diplomovej práci ...
 • Informační strategie firmy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh ...
 • Informační strategie firmy 

  Bolehradská, Dunja
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného ...
 • Informační strategie podniku 

  Korenčiak, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti služieb. Podnik je analyzovaný prostredníctvom rôznych metód s dôrazom na súčasný stav IS/IT a potreby podniku v tejto oblasti. ...
 • Informační systém fotbalového týmu 

  Vaško, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. ...
 • Informační systém pro monitorování a odhalování černých skládek 

  Chmelický, Oliver
  Táto práca sa zaoberá nahlasovaním čiernych skládok a organizovaním ich vyzbierania. O týchto činnostiach vytvára evidenciu a ukladá ich v databáze. Aanalyzuje a porovnáva súčasne existujúce sowtare-ové riešenia s podobným ...
 • Informační systém zubní ambulance 

  Reisenauer, Klára
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia informačného systému zubnej ambulancie . Jedná sa o desktopového klienta pre platformu Windows. Informačný systém je postavený na databázovom serveri typu MySQL a je ...
 • Integrace SAP Business Warehouse do ERP systému SAP 

  Chovanec, Marek
  Diplomová práca sa zameriava na integráciu business intelligence riešenia do existujúceho prostredia systému SAP. Obsahuje samotný návrh riešenia, podrobný postup implementácie aj analýzu časovej náročnosti a nákladov. ...
 • Kritické faktory implementace systému pro správu dokumentů 

  Lauková, Dominika
  Táto bakalárska práca sa zameriava na kritické faktory implementácie systému pre správu dokumentov do vybraného podniku. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú stručne zhrnuté teoretické pojmy súvisiace so systémom pre ...
 • Modul informačního systému – zpráva publikací 

  Altamirano, Karol
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením informačného systému na správu článkov publikovaných účastníkmi konferencie Mendel. Okrem správy článkov je úlohou informačného systému odosielanie hromadných emailov ľubovoľného typu, ...
 • Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy 

  Pavelka, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním modernej webovej aplikácie, ktorá umožňuje priebežné písanie technickej správy a sledovanie procesu jej tvorby. Učiteľ definuje štruktúru práce, ktorú ...
 • Nástroj pro usnadnění činnosti pedagogů na ZŠ 

  Berešík, Martin
  Cieľom práce je navrhnúť a následne implementovať nástroj uľahčujúci pedagógom (primárne) základných škôl ich prípravu na vyučovacie hodiny. Tento nástroj by mal poskytnúť možnosť vyhľadávania materiálov potrebných na ich ...
 • Návrh a implementace části IS 

  Halász, Martin
  Základom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia časti informačného systému. Práca obsahuje analýzu vnútorného, vonkajšieho a odborového okolia svadobného salónu Lili a analýzu súčasného stavu webovej prezentácie.