Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza informačního systému firmy ELMO, spol. s r.o. a návrh změn 

  Parimucha, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na komplexní analýzu informačního systému ve firmě ELMO. Získané poznatky byly využity pro konkrétní návrhy zlepšení ve vybraných oblastech informačního systému. Tato práce zároveň může sloužit ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Informační strategie firmy 

  Hanák, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh informační strategie podniku, který působí na trhu již několik let. První část tvoří teoretické poznatky, na které navazuje analytická část práce. Jednotlivé analýzy se zabývají okolím ...
 • Informační strategie firmy 

  Hlavenková, Miluše
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému a návrhy vhodné pro posílení automatizace obchodních procesů a dalšího růstu společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým ...
 • Informační strategie firmy 

  Hrabčak, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti KORA-VODOSTAVING 

  Konopáč, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního systému kategorie ERP ve stavební společnosti KORA-VODOSTAVING s.r.o. V úvodní části práce je stručně popsán teoretický rámec a východiska dané ...
 • Kritické faktory implementace informačního systému kategorie ERP ve společnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. 

  Ľubek, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou implementácie podnikového informačného systému kategórie ERP v spoločnosti METAL STEEL INDUSTRY, spol. s r.o. V úvodnej časti práce sú popísané základné teoretické poznatky a podklady ...
 • Kritické faktory implementace modulu APO do systému SAP ve vybrané výrobní společnosti 

  Vetýška, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace podnikového informačního systému kategorie ERP, konkrétně zavedení modulu APO pro SAP ve vybrané výrobní společnosti. Práce uvádí teoretické základy, které popisují ...
 • Návrh ICT strategie podniku 

  Helešic, Igor
  Práce se zabývá informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a jejich možnostmi jak přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku a plnění firemních cílů. Cílem práce je analyzovat výrobně-obchodní společnost se ...
 • Návrh implementace systému pro řízení a plánování výroby 

  Rzepka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro řízení a plánování výroby v malé výrobní firmě. Návrh vychází z informační strategie analýzy současného stavu procesů ve firmě a skutečného stavu ...
 • Návrh informační strategie společnosti 

  Šimek, Václav
  Diplomová práce se zabývá informační strategií společnosti EURPAL spol. s r.o., jejíž současná strategie se jeví jako zastaralá. Díky analýze současného stavu a návrhům použitelných opatření by mělo být dosáhnuto zlepšení ...
 • Návrh informačního systému 

  Vavrová, Jaroslava
  Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu a následnou implementaci informačního systému do nově vzniklého elektronického obchodu. V teoretické části popisuji zvolenou firmu a problematiku, se kterou jsem se při ...
 • Návrh informačního systému pro internetový obchod 

  Bružina, Martin
  Diplomová práce pojednává o problematice informační podpory procesů ve firmě, která se zabývá zejména prodejem zboží prostřednictvím internetu. Posuzuje současný stav firmy, firemních procesů a jejich informační podpory ...
 • Návrh tlačového prostredia strednej firmy 

  Bondra, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem tiskového prostředí ve společnosti REGADA, s.r.o. Na základě analýzy současného fungování tisku ve společnosti práce poukazuje na obvyklé problémy středně velkých firem v této oblasti. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezníček, Milan
  Cílem této práce je prostřednictvím analytických metod zjistit stav informačních systémů ve firmě Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Analýza bude zaměřena na různé oblasti IS/IT v podniku, především na efektivnost, ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Lapuníková, Eva
  Posuzujíc informační systém firmy, tato práce pojednává o analýze a návrhu změn, vedoucí ke zlepšení stávající situace podniku. V úvodní části práce se nachází seznámení s teorií týkající se problematiky informačních systémů ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Križanský, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému v malém podniku a zpracováním plánu pro jeho nahrazení. Hlavním cílem je porovnání několika různých přístupů k pořizování informačního systému a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Malá, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačních systémů vybrané firmy a návrhu jeho změn. Obsahem první části je vysvětlení základních pojmů používaných v této problematice. Dále práce analyzuje současný stav ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Bílková, Gabriela
  Tato práce se zabývá posouzením informačního systému firmy v reálném podnikatelském prostředí, hodnotí výhody, nevýhody a rizika zavedení informačních systémů. Teoretická východiska práce objasňují základní pojmy, které ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kroužek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy vhodnou analytickou metodou a návrhem změn, které přispějí k dosažení vyšší úrovně informačního systému ve všech zkoumaných oblastech.