Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informační podpory programu Erasmus 

    Šlechta, Jan
    Tato diplomová práce popisuje reengineering procesního rámce programu Erasmus a návrh konceptuálního řešení jeho informační podpory. Analytická část se soustřeďuje na popis aktuálního stavu programu Erasmus a evropského ...