Now showing items 1-9 of 9

 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Zemánek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti TON a.s. v letech 2013–2017. Pro zpracování jsou využity ukazatelé finanční analýzy. Jsou zhodnoceny také informační systémy, které společnost používá. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zajištění informačním systémem 

  Honzák, Jiří
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku ABC, a.s. prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Výpočet ukazatelů finanční analýzy je prováděn prostřednictvím vhodně zvoleného informačního systému s cílem ...
 • Modul pro klasifikaci výsledků v rámci e-learningového systému 

  Kočvara, Jakub
  V této práci se snažíme pomocí metod strojového učení predikovat výslednou známku studenta ve výukovém informačním systému na základě jeho chování během semestru. Cílem je zjistit optimální techniky při extrakci dat, jejich ...
 • Návrh datového a funkčního modelu IS firmy 

  Toman, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému společnosti DIRTEL, s.r.o. Byla provedena analýza současné situace společnosti a analýza problematiky týkající se informačního systému. ...
 • Návrh marketingové strategie na získání nových zákazníků 

  Marečková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro společnost, která vyvíjí a implementuje informační systém. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla ...
 • Návrh na zlepšení procesů skladového hospodářství 

  Ráček, Daniel
  Tato diplomová práce obsahuje vypracování návrhů vedoucích ke zlepšení procesů skladového hospodářství konkrétního podniku. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. V první části jsou vysvětleny pojmy týkající se ...
 • Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance 

  Müllerová, Marie
  Tato diplomová práce se zabývá procesní FMECA analýzou, aplikovanou na proces zavádění informačního systému v bance. Teoretická část práce je zaměřena na řízení rizik a využití metod FMEA a FMECA. V praktické části je ...
 • Řízení průběhu zakázky organizací 

  Nečas, Martin
  Diplomová práce analyzuje řízení průběhu zakázky ve společnosti Pekárny Blansko, a.s. Práce obsahuje popis současného stavu řešení a následně takový návrh, který umožňuje zajistit požadavky zákazníků v množství a čase a ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Stejskal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce „Využití controllingu v podniku“ je analýza současného stavu ekonomického řízení firmy a návrh podpůrného modulu v podnikovém informačním systému (ERP). Teoretická část se zabývá uplatněním ...