Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza a návrh informačního systému malé firmy 

  Pavlišta, Marek
  Tato práce se zabývá informačním systémem konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je tento systém analyzovat a navrhnout možné řešení objevených problémů a to v souladu s požadavky vedení společnosti na funkčnost i celkové náklady.
 • Analýza informačního systému výrobní firmy a návrh změn 

  Pohanka, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změn informačního systému firmy PLASTIC BOX CZ, s.r.o., která sídlí v městě Brně. Diplomová práce je strukturována na teoretickou část a analytickou část. Teoretická část přináší ...
 • Analýza podnikových procesů 

  Mička, David
  Cílem práce je návrh způsobu analýzy podnikových procesů se zaměřením na optimalizaci procesů za pomoci prediktivní údržby, realizace prototypu této metody a zhodnocení výsledků a vhodnosti této metody pro použití v praxi. ...
 • Design parkového osvětlení 

  Lajda, Matúš
  Predmetom bakalárskej práce je riešenie osvetlenia parku ako z estetického tak aj informačného hľadiska. Hlavný cieľ práce spočíva v navrhnutí designu externéhho parkového osvetlenia.
 • G Suite na univerzitách: možné přínosy a rizika 

  Macek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je popsat a porovnat informační systémy čtyř českých univerzit, konkrétně Vysokého učení technického v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a Mendelovy univerzity v Brně. ...
 • Informační strategie firmy 

  Jedličková, Marie
  Existence informační strategie v podniku napomáhá řídit informační systém a tím tak pozitivně ovlivnit plnění globálních strategických cílů společnosti a její celkový úspěch na trhu. Tato práce se zaměřuje na tvorbu ...
 • Návrh aplikace pro plánovaní dopravy ve společnosti Best spol s r.o. 

  Švik, Matěj
  Tato bakalářská práce navrhuje aplikaci, která bude plánovat dopravu ve společnosti Best spol. s r.o. Výstupem aplikace bude optimální řešení dopravy. Aplikace bude vytvořena v prostředí VBA.
 • Návrh implementace systému pro řízení a plánování výroby 

  Rzepka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro řízení a plánování výroby v malé výrobní firmě. Návrh vychází z informační strategie analýzy současného stavu procesů ve firmě a skutečného stavu ...
 • Návrh informačního systému pro chráněnou dílnu 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této práce je analýza podnikových procesů a návrh informačního systému pro podporu úklidových služeb v rámci chráněné dílny společnosti Company Servis s.r.o. Výsledek vlastní, poměrně detailně provedené analýzy ...
 • Návrh informačního systému pro obchodní společnost 

  Pohl, Jan
  Bakalářská práce pojednává o implementaci informačního systému do obchodní společnosti. V první části práce jsou přiblíženy základní údaje společnosti a její historie. Následuje mapa procesů s detailním popisem všech ...
 • Návrh informačního systému pro potřeby základní školy 

  Firlová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých procesů odehrávajících se na základní škole. Výsledek vlastní analýzy tvoří nezbytný podklad pro návrh informačního systému, který respektuje model fungování základní ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Bujok, David
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu plánu pro optimalizaci výrobních procesů v Restauraci Café 50 a zavedení navrhovaných změn do výroby. V tomto případě implementace IS. Předmětem analytické části je ...
 • Ověření slabých míst informačních systemů 

  Novotná, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose The article deals with weak points of information systems examined on the sample of approximately 1000 users within the research into key factors of information systems’ inefficiency. Scientific aim The aim is to ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Černochová, Jaromíra
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení současného informačního systému užívaného konkrétní firmou. Práce se soustředí zejména na stanovení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Byly doporučeny konkrétní ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ševčák, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou podnikových informačních systémů (ERP – Enterprises Resource Planning) a jejich inovací, respektive inovací informačního systému konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je analýza stávajícího ...
 • Řízení rizik v oblasti provozu elektronického obchodu 

  Janda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozu elektronického obchodu a analýzou rizik na konkrétním příkladu společnosti, která chce prostřednictvím internetového obchodu prorazit na trh. Práce se opírá o teoretický ...
 • Studie optimalizace plánování zásobovacích procesů se zaměřením na zásoby hotových výrobků 

  Ambrožová, Helena
  Diplomová práce se zabývá systémem plánování zásob hotových výrobků v podniku Barum Continental spol., s r.o. Práce popisuje současný stav zásobovacího procesu podniku ve vazbě na splnění navýšených požadavků v průběhu ...
 • Studie optimalizace řízení zásob 

  Hudec, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace řízení zásob v obchodní firmě. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzy firmy a jejího postavení na trhu, analýzu používaného informačního systému a jím řízený ...
 • Verzování databáze při vývoji aplikací 

  Kotráš, Jan
  Cílem této práce je usnadnění verzování databázových systémů pracujících na systému řízení báze dat MySQL. Záměr aplikace je zefektivnění a zjednodušení verzování databázové vrstvy při vývoji aplikací v menších týmech.