Now showing items 1-15 of 15

 • Electronic Communication in Private Doctors’ Surgeries in the Czech Republic 

  Novotná, Veronika; Ondrák, Viktor (IBIMA Publishing, 2016-02-11)
  Doctors’ surgeries are facing increasing demands on the time required for sending out reports, referrals and diagnoses of various kinds. This leads to a shortage of the time needed for the most important thing – patient ...
 • Informační systém liniových staveb 

  Němeček, Petr
  Informační systém pro supervizi liniových staveb se zabývá dílčí částí obecné problematiky projektového řízení. Tuto práci je možné chápat i jako vstřícný krok k lepšímu využití informačních technologií personálem projektového ...
 • Informatizace státní správy 

  Olexik, Martin
  V mé bakalářské práci se zaměřuji na řešení komunikace mezi úřadem a občanem pomocí moderních informačních technologií v rámci tématu informatizace státní správy. V práci představím již zažité novinky v dané problematice ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Jedličková, Marie
  V současné době jsou informační systémy nutností pro podnikání jakýchkoli rozměrů a jsou svým provedením schopny ovlivňovat úspěch podnikání. Tato práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému ve ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Garčár, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením informačního systému vybrané organizace a návrhem na zlepšení. Definuje teoretické principy informačních systémů a způsob řízení jejich efektivnosti. Analyzuje současný stav informačního ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Turisová, Alena
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou informačního systému podniku a návrhy na jeho zlepšení. První část je zaměřena na uvedení čitatele do problematiky prostřednictvím vysvětlení důležitých pojmů. Ty tvoří potřebný podklad ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šejna, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému a následným návrhem jeho změn. Tyto změny se týkají jednak požadavků od společnosti, kde je systém nasazen, ale také jistým vývojem procesů v časovém měřítku. Tyto ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Marek, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému společnosti Allrisk, s.r.o. a návrh změn. Teoretická část práce je věnována úvodu do problematiky informačních systémů a vysvětlení jednotlivých metod použitých ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Krpcová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá analýzou stávajícího stavu informačního systému vybrané společnosti. Na základě výsledků této analýzy jsou pak vytvořeny návrhy na zlepšení. Cílem této práce je navrhnout nový informační systém ...
 • Výběr a aplikace vhodné marketingové strategie nového podniku 

  Kramář, Jan
  Diplomová práce se skládá z teoretické části, v níž se zabývá shromážděním potřebných informací o marketingu, trzích, metodách vnější a vnitřní analýzy podnikatelského prostředí a tvorbě marketingové strategie podniku. V ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Chudoba, David
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvhodnějšího informačního systému pro konkrétní společnost provozující služby zákazníkům. Cílem výběru je získání cenově příznivého systému, který minimalizuje administrativní zátěž ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Šejna, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací informačního systému pro vybranou společnost. Zákaznická společnost si specifikuje požadavky, které jsou vstupními proměnnými pro výběr systému. Ze systému ...
 • Zavedení technologie IPv6 do datového centra firmy Zoner, s.r.o. 

  Skřivánek, Roman
  Diplomová práce se zabývá projektem zavedení nové technologie. Je analyzována situace a navrženo nejlepší možné řešení. Práce obsahuje také ekonomické zhodnocení.