Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní reproduktor s digitálním vstupem zvukového signálu a s přídavnými funkcemi 

    Nedoma, Jakub
    Cílem diplomové práce bylo praktické navržení aktivních reproduktorů. Projekt obsahuje konečné řešení navržených reproduktorů, které mají digitální vstup multikanálového zvukového signálu s obousměrnou datovou komunikací. ...
  • Dálkové řízení domácích spotřebičů 

    Polgár, Václav
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro dálkové řízení domácích spotřebičů. Výsledný systém zahrnuje jednoduchou ovládací aplikaci, která pomocí bezdrátové technologie Bluetooth komunikuje s hardwarovou částí ...