Now showing items 1-2 of 2

  • Dálkové ovládání televizního přijímače 

    Bordács, Balázs
    Diplomová práce se zabývá problematikou dálkového ovládání televizního přijímače. Cílem této práce je prostudovat standardy dálkového ovládání televizních přijímačů pomocí infračerveného záření IR. Pro úspěšné řešení práce ...
  • Pracoviště termovize 

    Zeman, Martin
    Práce obsahuje přehled fyzikálních vlastností, týkajících se termovize a snímání infračerveného záření a podrobného popisu měřicí soustavy. Dále jsou zmíněny konkrétní příklady použití termovize v praxi. V druhé části práce ...