Now showing items 1-8 of 8

 • IR teploměr 

  Fridrichová, Jitka
  Tato diplomová práce je zaměřena na oblast bezkontaktního měření teploty, navrhnutí a sestrojení bezkontaktního IR teploměru. Práce se zabývá fyzikálními veličinami a zákony IR záření, metodami a druhy detektorů, které se ...
 • IR teploměr 

  Šolc, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teploty. Práce pojednává o fyzikálních poznatcích, detektorech a metodách bezkontaktního měření teploty. Praktickou částí je systémový návrh, ve kterém byl ...
 • Kamera pro aplikace v biologii 

  Jurák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem IP bloků pro termokameru. Tato termokamera je určenou pro zkoumání rostlin. Hlavní součástí termokamery je detektor infračerveného záření, který snímá frekvence v rozsahu 8 – 14 m. ...
 • Magická projekce 

  Kaisler, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která promítá obraz na pohyblivé plátno. Tímto plátnem uživatel pohybuje v projekčním prostoru projektoru. Projekce je vždy soustředěna pouze na toto plátno. Práce ...
 • Optické komunikační rozhraní pro LaserGame 

  Vykydal, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem komunikačního rozhraní v infračerveném pásmu elektromagnetických vln, které bude použitelné pro laser game.
 • Photobiological Safety of the Sun 

  Štěpánek, Jaroslav; Škoda, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with the theme of photobiological safety of the sun. The Sun has in its spectrum ultraviolet, visible and infrared part of the radiance. This radiance could cause some injures of eye or skin.
 • Směrové plazmonické antény 

  Formanová, Veronika
  Práce pojednává o směrových plazmonických anténách ve tvaru písmene V. V práci je navrhnut analytický model výpočtu vyzařování těchto antén. Výsledky výpočtu pomocí navrženého modelu jsou srovnány s výsledky numerických ...
 • Zbraňový systém pro lasertag 

  Sekanina, Viktor
  Diplomová práce se zabývá návrhem parametrů součástí elektrických a elektronických obvodů pro hru lasetag. Jsou zde popisovány jednotlivé části a navrhnuto jejich pospojování.