Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chůze 

    Hudec, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá analýzou lidské chůze pomocí kamerového systému Vicon. V prvních dvou kapitolách jsou diskutovány základní pojmy pro analýzu chůze spolu s principem metody pro její analýzu. Dále je diskutováno ...
  • Návrh konstrukce majáků pro indoor navigaci mobilních robotů 

    Růžička, Michal
    Tato práce se zabývá návrhem indoor navigačního systému pro autonomní mobilní roboty, založeném na bázi infračerveného světla. Specielně návrhem majáků, což jsou značky v prostředí, díky kterým se robot dokáže zorientovat ...