Now showing items 1-18 of 18

 • Bezdotykové měření povrchových teplot ve strojírenství 

  Anaxagorou, Georgios
  Tato diplomová práce se zabývá tématem bezdotykového měření povrchových teplot. Popisuje základní fyzikální principy, podle kterých jsou dané přístroje navrhnuté, jejich technické parametry a porovnání mezi jednotlivými ...
 • Bezdotykové měření teploty 

  Negrová, Stefania
  Bakalářská práce se zabývá bezdotykovým měřením teploty, která je v dnešní době používaným prostředkem pro termodiagnostiku a predikci teplotního chování strojů. V práci je uveden základní přehled kontaktních a bezkontaktních ...
 • Bezkontaktní měření teplot 

  Kužel, Kristián
  Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o bezkontaktním měření teplot v průmyslových aplikacích, věnuje se jednotlivým druhům měřicích přístrojů a obsahuje přehled trhu. Zaměřuje se především na stacionární přístroje používané ...
 • Extrakce obličeje zakrytého maskou 

  Križka, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá viacerými spôsobmi na extrakciu maskovanej tváre za pomoci terahertzového a infračerveného žiarenia. Pre vyriešenie problému bola vytvorená špeciálna databáza fotografií dvanástich ľudí podľa ...
 • FITkit jako přijímač/vysílač dálkového ovládání 

  Růžek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačními protokoly použitými v infračervených dálkových ovladačích spotřební elektroniky. Popisuje v současnosti nejpoužívanější protokoly RC5, NEC a SIRC, jejich vlastnosti a způsoby ...
 • Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav 

  Štěpánek, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem fotobiologické bezpečnosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní znalosti týkající se zraku a vidění, a také nemoci oka a kůže způsobené nadměrným ...
 • Hodnocení fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů pro domácí použití 

  Jelínek, Jakub
  Tato práce pojednává o fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů používaných pro osvětlení domácností. Teoretická část práce se věnuje oblastem souvisejících s fotobiologickou bezpečností, jako například popisem základních ...
 • Metody posouzení zvýšení trvanlivosti betonových výrobků s povrchem lakovaným pomocí uzavíracího nátěru s jeho následným vytvrzením 

  Minaříková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřená na popis a shrnutí dosavadních poznatků o vibrolisovaných betonových výrobcích s upraveným povrchem, opatřeným ochranným nátěrem, který je dále vytvrzován pomocí ultrafialového či infračerveného ...
 • Měření tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Novotný, Petr
  Cílem této práce je seznámit se s problematikou měření teploty, různými druhy bezdotykového měření teploty a druhy bezdotykových měřidel. Taktéž je snahou vysvětlit základní pojmy a poznatky z oblasti obráběcích strojů a ...
 • Moduly a firmware pro IR komunikaci 

  Slezák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modulů komunikujících v infračervené oblasti. Rozebírá strukturu protokolu NEC, SIRC, RC5 a standardu IrDA. Dále popisuje návrh hardwarových modulů řízených mikroprocesory rodiny ...
 • Možnosti zvyšování trvanlivosti betonových výrobků technologiemi na bázi vytvrzování jejich povrchu 

  Minaříková, Kateřina
  V posledních letech se u vibrolisovaných betonových prvků začínáme setkávat s vyššími nároky na jejich kvalitu povrchu. Proto se na trhu začaly objevovat prvky se speciálně upravenou lícovou vrstvou, kde se na povrch nanáší ...
 • Ověření tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních fóliových izolací 

  Šot, Petr
  Diplomová práce se zabývá ověřením tepelně-izolační vlastnosti termoreflexních foliových izolací. Teoretická část práce je věnována problémům energetické náročnosti budov, problematice šíření tepla materiálem, pojmy ...
 • Posouzení vlivu uzavíracích nátěrů a lakovaných povrchů na trvanlivost betonových výrobků 

  Zubkova, Ekaterina
  Diplomová práce je zaměřená na studium vlivu různých druhů povrchových úprav na vlastnosti vibrolisovaných výrobků. Důraz je kladen na povrchové úpravy spočívající v nanášení vrstvy laku na lícový povrch betonového výrovku ...
 • Studium teplotních parametrů nanostrukturovaného senzoru pro detekci IR 

  Šalomoun, Vojtěch
  Úkolem této diplomové práce je studium problematiky detekce infračerveného záření termálními detektory. Teoretická část práce poskytuje úvod do problematiky termálních detektorů IR záření.
 • Studium účinnosti novodobých tepelných izolací pro stavby 

  Šot, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problémem termoreflexních tepelných izolací. Práce se zčásti věnuje energetické náročnosti budov a související problematikou. Ve větší míře je rozebrána problematika šíření tepla materiálem a ...
 • Termovizní měření 

  Zachar, Martin
  Táto práca sa zaoberá teóriou termovízneho merania a to ako po stránke fyzikálnej tak aj technickej. Práca popisuje základnú metodiku termovízneho merania a ďalej porovnáva niekoľko rôznych termovizných kamier na súčasnom ...
 • Trasování oči 

  Magula, Filip
  Tato práce se zabývá trasováním očí ve videu v reálném čase za použití ozařování infračerveným zářením a detekcí jeho odrazu na zorničkách. Popisuje lidské oko a jeho reakce na infračervené záření. Obsahuje návrhy hardwarového ...
 • Využití termografické metody pro diagnostiku betonových mostů 

  Janků, Michal
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum použitelnosti termografické metody při diagnostice betonových mostů v podmínkách České republiky. Teoretická část charakterizuje vybrané poruchy betonových konstrukcí a ...