Now showing items 1-2 of 2

  • Vytvoření Sparse adaptéru pro infrastrukturu Code Listener 

    Pokorný, Jan
    Kontrola programu na výskyt chyb má nezpochybnitelný význam, obzvlášť ta založená na formálních metodách. VeriFIT na FIT VUT k tomu používá vlastní infrastrukturu Code Listener (CL) modulárně propojující tzv. přední stranu, ...
  • Vývoj LLVM adaptéru pro infrastrukturu Code Listener 

    Šoková, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá vývojem LLVM adaptéru pro infrastrukturu Code Listener, která usnadňuje tvorbu statických analyzátorů jako jsou Predator a Forester. Ty jsou vyvíjeny a využívany v rámci skupiny VeriFIT. ...