Now showing items 1-3 of 3

 • Nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty 

  Dvořák, Jan
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující nekonvenční metalurgické pochody a tavicí agregáty. Je vysvětlen princip každého pochodu a jeho případné možnosti a použití.
 • Otočný zvedací stůl QHZ 20 

  Bursík, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové koncepce otočného zvedacího stolu QHZ 20. Hlavním cílem je snížení zástavbové hloubky stolu. Součástí práce je rešerše jednotlivých komponent kovacího souboru s hydraulickým lisem ...
 • Problematika volného kování 

  Máčala, Daniel
  Práce předkládá přehled o problematice volného kování. Je vytvořena na základě literární studie teoretického základu s doplněním obrázků k dané problematice. Pojednává obecně o volném kování, jeho principu a rozdělení. ...