Now showing items 1-2 of 2

  • Hospodaření městyse Nedvědice 

    Vrbka, Boris
    Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na fungování, hospodaření a vedení obcí a na základní informace o veřejných zakázkách a jejich zadávání v České republice. V analytické části je představen městys ...
  • Porovnání Le Corbusierových urbanistických tezí se současným pojetím města 

    Dobešová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2013)
    Le Corbusier byl jedním z nejvýznamnějších architektů 20. století, avšak jeho ostře formulované teoretické požadavky měly na vývoj architektury a urbanismu asi ještě větší vliv než jeho stavby. Jeho urbanistické teze, mezi ...