Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh a analýza rezervačního systému pro výuku 

  Jiříček, Milan
  V této bakalářské práci je detailně popsáno, jakým způsobem se analyzují a následně navrhují informační systémy. V menší míře je také věnována pozornost implementaci takového systému. Na konkrétním případu rezervačního ...
 • Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví 

  Rolencová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na vypořádání nemovitostí v dědickém řízení, kde je popsán průběh jednotlivých fází, vztah účastků k řízení a rozdělení důkazních prostředků, jež jsou celého procesu součástí. V rámci teoretické ...
 • Oceňování nemovitostí pro účely dědictví 

  Osmanová, Sára
  Bakalářská práce je zaměřena na definování obecných postupů oceňování nemovitostí pro dědické účely a na následné zanalyzování finančních aspektů dědění. Pro dědické řízení je nutné stanovit obvyklou cenu aktiv pozůstalosti, ...
 • Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ 

  Jakub, Dušan
  Práce se zabývá dekompilací konstrukcí vysokoúrovňového objektového jazyka C++ ze strojového kódu. Je definován pojem zpětného překladu a popsány existující zpětné překladače s~důrazem na dekompilaci C++. Dále je představen ...