Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby plastové páčky 

    Stránský, Luboš
    Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy na výrobu plastové páčky. V úvodu se nachází obecná literární studie zabývající se plasty a technologií vstřikování. Dále pokračuje studie zabývající se vstřikovacím ...
  • Výroba součásti "Madlo" 

    Janáč, Ondřej
    Práce předkládá návrh konstrukčního řešení formy pro zadanou součást. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a výpočtů byla navržena vstřikovací forma se všemi náležitostmi. Určení násobnosti formy, ...