Now showing items 1-8 of 8

 • Návrh technologie výroby silikonového dílce 

  Dubovský, Jakub
  Tato práce předkládá, v úzkém zaměření k technologii vstřikování, v první části literární studii zabývající se tematikou elastomerních materiálů a silikonů. Následuje rešerše týkající se konstrukčního řešení a aplikací ...
 • Návrh technologie výroby svorkovnice přístroje z plastu 

  Adamiec, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby svorkovnice pomocí technologie vstřikovaní plastů. V první teoretická část práce obsahuje obecné informace o problematice vstřikovaní plastů a vstřikovaní s kovovými zálisky. Druhou ...
 • Návrh technologie výroby závěsu z plastu 

  Popelka, Jan
  Cílem práce je vypracovat rešerši zabývající se problematikou zpracování polymerů. Stručně shrnout poznatky o jejich struktuře, vlastnostech a způsobech zpracování. Dále provést konstrukční návrh vstřikovací formy pro ...
 • Optimalizace technologie voskových modelů ve firmě Alucast 

  Šmatelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vznikem voskových modelů v procesu výroby přesných odlitků metodou tzv. lití na vytavitelný model. Tato velmi náročná metoda výroby odlitků je náchylná na důkladné provedení každé operace od tvorby ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Kubíček, František
  Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím ...
 • Výroba součásti Dvojité koleno HTHT32/40 GI 

  Kříbala, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu dvojitého kolena, které nachází své uplatnění v sestavě sifonu. Součást bude zhotovena z polypropylenu s obchodním označením Tatren HT 25 11. Velikost výrobní ...
 • Výroba uzávěrů lahví 

  Bělaška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu uzávěru s dětskou pojistkou, který je určen pro plastové láhve. Nejprve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a stanovena kritéria, které ...
 • Zavedení a optimalizace linky pro výrobu bimetalických komor do vstřikovacích lisů 

  Eliáš, Lumír
  Tato práce se zabývá objasněním a efektivním řešením počátečních problémů při zavádění zcela rozdílného typu výrobní linky v dosavadním provozu. Práce je založena na identifikaci a eliminaci nepříznivých jevů při chodu ...