Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh technologie výroby šnekového soukolí z plastu 

    Petrucha, Roman
    Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu dvoudílného plastového šneku, který je součástí šnekového soukolí uloženého v objímce. Z počátku byl proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce ...
  • Výroba vstřikovaných dílů 

    Kratina, Patrik
    Práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenské technologie, je zaměřena na téma vstřikování plastů do forem. V úvodní části se práce zabývá materiály vhodnými pro vstřikování a dále je práce zaměřena ...