Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování 

  Kolář, Ladislav
  Práce seznamuje s procesem výroby elektromagnetů včetně způsobů její organizace. Cílem je zlepšení tohoto procesu. Potřebná data se získávala z firemních záznamů a měření přímo ve výrobě. Pomocí analýzy těchto informací ...
 • Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun 

  Otevřelová, Eliška
  Práce se zabývá designem vstřikovacího lisu. V návrhu je řešen stroj s plně elektrickým pohonem a uzavírací silou nepřesahující 100 tun. Práce sestává i z analýzy produktů na současném trhu. Za hlavní cíl práce je kladeno ...
 • Eliminace vnitřního pnutí v polykarbonátových výliscích 

  Selucký, Jaroslav
  Tato diplomová práce je věnována problematice přítomnosti vnitřního pnutí u dvoukomponentních vnějších čoček automobilových světlometů, vyráběných z polykarbonátu, technologií vstřikování plastů. Podrobněji je zaměřena na ...
 • Hodnocení kvality ventilu termostatu 

  Kropáč, Ondřej
  Automobilový termostat v dnešní době výrazně přispívá k možnosti snížit produkované emise výfukových plynů. Srdcem novodobého termostatu je sestava kulového ventilu, kterou se také zabývá tato diplomová práce. Nejprve je ...
 • Konstrukce formy pro pryžový výlisek 

  Bátrla, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je současný stav poznání, zahrnující teorii vstřikovacích forem pro gumárenský průmysl. Dále je v práci popsán postup při návrhu konstrukce vstřikovací formy pro pryžovou manžetu, která má ...
 • Konstrukce plastových dílů předního nárazníku sportovního automobilu 

  Najvar, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou konstrukčního návrhu plastových dílů předního nárazníku sportovního automobilu VW Scirocco R. Plastové díly jsou navrženy pro sériovou výrobu technologií vstřikováním plastu do kovové ...
 • Konstrukční návrh multifunkčního opěrného boxu 

  Schmidtová, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu do automobilu pro zvýšení komfortu dětí v autosedačkách. V první části budou popsány požadavky na ergonomicky správné sezení a vývoj dítěte. Z těchto dat budou definovány ...
 • Kontrola kvality vstřikovaných plastů pomocí rentgenové počítačové tomografie 

  Figar, Erik
  Tato diplomová práce se zabývá použitím technologie rentgenové počítačové tomografie pro komplexní analýzu plastových výrobků při řízení jejich kvality. Předmětem analýz byly dva různé druhy plastových výrobků, které byly ...
 • Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl 

  Urbanovský, Jan
  Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve ...
 • Možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích 

  Kollár, Pavel
  V této práci jsou popsány možnosti elektrického propojení součástek v automobilových zámcích a v praktické části projektu je provedena aplikace elektricky vodivých plastů na zadaném dílci. Jsou zde zpracovány možnosti ...
 • Návrh a posouzení uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting 

  Bouček, Filip
  Diplomová práce se zabývá návrhem a uspořádáním nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting s.r.o, Jihlava. Přesněji se jedná o navržení několika možných variant uspořádání strojů nutných pro zpracování ...
 • Návrh modelu součásti pro vstřikovací formu 

  Habovštiaková, Mária
  Bakalárska práca sa zaoberá navrhovaním vstupných parametrov výroby konkrétnej plastovej súčasti technológiou vstrekovania do formy. Práca zahrňuje základné poznatky o materiáloch využívaných pri vstrekovaní, samotný rozbor ...
 • Návrh technologie výroby plastové páčky 

  Stránský, Luboš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy na výrobu plastové páčky. V úvodu se nachází obecná literární studie zabývající se plasty a technologií vstřikování. Dále pokračuje studie zabývající se vstřikovacím ...
 • Návrh technologie výroby plastové základny časovače 

  Březina, Vít
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby plastového dílce. V první části se zabývá studiem teoretických vlastností plastů a jejich zpracováním použitelných pro zadaný problém. V druhé části je navrhnuta dvojnásobná ...
 • Návrh technologie výroby plastového emblému automobilu 

  Bombera, Mojmír
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby plastového emblému automobilu. Na základě literární studie problematiky byly porovnány různé technologie vhodné pro výrobu. Jde ...
 • Návrh technologie výroby plastového krytu elektropřístroje 

  Kočárek, Karel
  V rámci této práce je zpracována rešerše na téma vstřikování plastů včetně rozboru vlastností některých druhů polymerních materiálů. Praktická část obsahuje návrh konstrukce vstřikovací formy pro zadanou součást, kterou ...
 • Návrh technologie výroby průchodky klimatizace z elastomeru 

  Švarc, Lukáš
  Tato práce řeší návrh technologie výroby součásti z elastomeru. Teoretická část sestává ze zpracování rešerše na rozbor polymerních materiálů a problematiky zpravování elastomerů technologií vstřikování. V praktické části ...
 • Návrh technologie výroby závitové koncovky z plastu 

  Vrátný, Martin
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby závitové součásti. V první části se zabývá literární studií plastických hmot a technologií vstřikování plastů. V druhé části je návrh konstrukce vstřikovací formy pro ...
 • Nový koncept řešení světlovodiče – 2K systém 

  Filip, Vojtěch
  Práce se věnuje návrhu koncepčního řešení dvoukomponentního světlovodiče s použitím dostupných materiálů, běžně používaných pro výrobu komponent světlometu, s důrazem na jednoduchost celého řešení. Výsledkem je výroba ...
 • Optimalizace vakuového odvzdušnění vstřikovací formy 

  Rohlínková, Marie
  Práce předkládá návrh optimalizace odvzdušnění forem vykazujících bubliny nebo nízkou kvalitu studených spojů. Na základě literární studie problematiky odvzdušnění vstřikovacích forem bylo navrženo použití vakuového ...