Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh technologie výroby autokoberce 

  Kavan, David
  Cílem této bakalářské práce je návrh výrobní technologie autokoberce z termoplastického elastomeru. Autokoberec bude vyráběn technologií vstřikováním do formy s horkou vtokovou soustavou v sérii 42 000 kusů za rok. Nejdříve ...
 • Návrh technologie výroby plastové páčky 

  Stránský, Luboš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy na výrobu plastové páčky. V úvodu se nachází obecná literární studie zabývající se plasty a technologií vstřikování. Dále pokračuje studie zabývající se vstřikovacím ...
 • Návrh technologie výroby plastové základny časovače 

  Březina, Vít
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby plastového dílce. V první části se zabývá studiem teoretických vlastností plastů a jejich zpracováním použitelných pro zadaný problém. V druhé části je navrhnuta dvojnásobná ...
 • Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce 

  Ulrich, Josef
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vstřikovacích parametrů při uvádění vstřikovací formy do výroby. V úvodu se nachází studie plastů, vstřikovacích forem, vstřikovacích strojů, samotných vstřikovacích parametrů a jejich ...
 • Optimalizace uspořádání lisovací linky na výrobu reflektorů ve firmě Automotive Lighting 

  Šťastný, Michal
  Diplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání části lisovací linky na výrobu reflektorů ve společnosti Automotive Lighting s.r.o., Jihlava. První část je zaměřena na popis stávajícího stavu uspořádání pracovišť lisovací ...
 • Technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu 

  Vrána, Petr
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studijního programu (M2I – K Strojní inženýrství) předkládá návrh řešení technologie výroby plastového dílce světlometu automobilu z polymerního materiálu PBT GF30. V ...
 • Technologie výroby plastového nástavce se závitem 

  Turek, Tomáš
  Diplomová práce řeší návrh výroby plastového dílu se závitem. Jako nejvhodnější byl vybrán materiál polyformaldehyd (POM) s výrobním označením Delrin 500P NC010 od společnosti Du Pont. Práce obsahuje část informující o ...
 • Technologie výroby plastového nosiče informace 

  Krejčí, Radek
  Bakalářská práce předkládá návrh výrobní technologie plastového nosiče informace, který je vyráběn pomocí technologie vstřikování plastů do formy. V obecné literární studii jsou rozebrány plastové materiály a technologie ...
 • Technologie výroby plastového vrchního krytu 

  Majerčíková, Erika
  Práca sa zaoberá návrhom technológie výroby plastového vrchného krytu - technológiou vstrekovania termoplastov. Výrobná séria je stanovená na 500 000 kusov, pre ktorú je požadovaná doba dodania 9 mesiacov. V prvej časti ...
 • Technologie výroby tělesa konektoru z recyklátu 

  Brhel, Michal
  Výzkum vypracovaný během studia magisterského studia oboru Strojírenská technologie se zabývá použitím recyklovaného plastu při vstřikování plastů a jeho vlivem na mechanické vlastnosti výlisku. Zkoumané těleso je výrobkem ...
 • Technologie výroby základny přístroje z plastu 

  Vyškovský, Stanislav
  Technologie vstřikování termoplastů má široké využití ve všech odvětvích spotřebního a elektrotechnického i automobilového průmyslu. Největší výhodou této výrobní technologie je velký stupeň automatizace a dobrá opakovatelnost ...