Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace jádra formy na vstřikování plastů 

  Stavárek, Václav
  Diplomová práce vznikla ve spolupráci s průmyslovým partnerem, který vyrábí elektrické komponenty pro automobilový průmysl. Tato firma se potýká s problémy často se porušujících jader v některých jejich formách na vstřikování ...
 • Optimalizace technologických parametrů vstřikování plastového dílce 

  Ulrich, Josef
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vstřikovacích parametrů při uvádění vstřikovací formy do výroby. V úvodu se nachází studie plastů, vstřikovacích forem, vstřikovacích strojů, samotných vstřikovacích parametrů a jejich ...
 • Výroba součásti "Madlo" 

  Janáč, Ondřej
  Práce předkládá návrh konstrukčního řešení formy pro zadanou součást. Na základě literární studie problematiky vstřikování plastů a výpočtů byla navržena vstřikovací forma se všemi náležitostmi. Určení násobnosti formy, ...