Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza zmetkovitosti ve výrobním procesu 

  Buriánková, Alena
  Diplomová práce se zabývá snížením neshodné výroby u výroby plastových misek s využitím statistických metod. Práce v teoretické části mimo jiné popisuje statistickou regulaci procesů, analýzu způsobilosti procesů a typy ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu prototypové formy 

  Pospíšil, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá využitím moderních technologií jako je např. 3D skenování, 3D tisk a vakuové lití na produkci prototypové formy, jejich výhodami a nedostatky oproti konvenčním způsobům výroby. Součástí je ...
 • Konstrukce chladící vložky vstřikovací formy pro výrobu technologií SLM 

  Tekeľ, Richard Martin
  Táto práca je zameraná na dizajn chladiacej vložky tak, aby sa znížila doba celkového vstrekovacieho cyklu vo vstrekolisovacej forme a aby bola vyrobiteľná pomocou technológie SLM. Navrhnutá modifikácia vložky obsahuje 1 ...
 • Návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu 

  Vyhnanovský, Jaroslav
  Tento projekt byl vypracován v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie a průmyslový management a předkládá návrh technologie výroby ozubeného kola z plastu. Ozubené kolo se bude vyrábět vstřikováním plastu ...
 • Návrh technologie výroby zátky z plastu 

  Kočí, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby zátky z plastu technologií vstřikování do forem. V práci je proveden návrh technologického postupu včetně potřebných výpočtů a mimo to je práce zaměřená na konstrukci vstřikovací ...
 • Návrh výroby formy pro vstřikování plastů 

  Hrdlička, Martin
  Bakalářská práce, vypracovaná v průběhu studia B-STG Strojírenská technologie, je zaměřena na návrh výroby vstřikovací formy pro plastové díly. Zahrnuje popis technologie vstřikování a funkce jednotlivých dílů vstřikovací ...
 • Porovnání možností výroby ozubených kol kovových a plastových 

  Květoun, Jan
  Tato práce se zaměřuje na porovnání technologií výroby ozubených kol plastových a kovových. Je zde uveden princip jednotlivých technologií, jejich popis a vhodnost použití, či jejich výhody a nevýhody. U kovových ozubených ...
 • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

  Mikulík, David
  Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...
 • Technologie výroby plastové součásti pro automobilový průmysl 

  Šobáň, Jakub
  Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby součásti pro automobilový průmysl, která bude sloužit jako držák rezonátoru. Výchozí výrobní série dílce je 500 000 ks. Na základě variantního řešení vhodných technologií ...
 • Technologie výroby plastového krytu mobilního telefonu 

  Heralt, Aleš
  Diplomová práce je zaměřena na technologii vstřikování plastických hmot. Zadaný díl je ochranný kryt mobilního telefonu. První část práce je zaměřena na popis technologie, s hlavním zaměřením na konstrukci formy. Druhá ...
 • Technologie výroby plastového tělesa clony 

  Dluhoš, Jan
  V diplomové práci je řešena problematika výroby plastového tělesa clony metodou vstřikování plastů. Práce obsahuje návrh vstřikovací formy pro zadaný dílec. Nejprve byl zvolen vhodný materiál výlisku, dále byly provedeny ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Kubíček, František
  Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím ...
 • Vliv parametrů MuCell technologie na mechanické vlastnosti polymerů pro vstřikování 

  Suchánek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem obsahu plynu ve struktuře polymerních materiálů na mechanické vlastnosti. Zkušební tělesa byla zhotovena pomocí technologie MuCell z polyftalamidu vyztuženého 50% podílem skelných ...
 • Vstřikování plastických hmot 

  Heralt, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci forem pro vstřikování termoplastických hmot. Technologie pro výrobu plastových výrobků jsou technologie, které se stále více podílí na výrobě nejrůznějších výrobků od technických ...
 • Výroba částí prototypových forem s využitím metod rapid prototyping 

  Kaloda, Vít
  V diplomové práci bylo poukázáno na možnost využití metod rapid prototyping v oblasti vstřikování plastů, konkrétně ke zhotovení tvarových vložek do vstřikovací formy. Byl využit univerzální rám vstřikovací formy a byly ...
 • Výroba součásti "Pouzdro vinutí" 

  Rudolf, Bronislav
  Bakalářská práce je vypracována v rámci oboru B-STG strojírenská technologie. Řeší návrh výroby zadané plastové součástky z materiálu PA66-GF25 FR pomocí technologie vstřikování. V úvodní části jsou popsány základní materiály ...
 • Výroba součásti Fixační podložka 

  Para, Marcel
  Pre zadanú zákazku výroby série 20 000 kusov fixačných podložiek bola zvolená technológia vstrekovania. Na základe rešerše bol vyhotovený konštrukčný návrh formy spolu s výkresovou dokumentáciou. Z ponuky materiálov bol ...
 • Výroba vstřikovaných dílů 

  Kratina, Patrik
  Práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG Strojírenské technologie, je zaměřena na téma vstřikování plastů do forem. V úvodní části se práce zabývá materiály vhodnými pro vstřikování a dále je práce zaměřena ...