Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie injekčního vstřikování termoplastů 

    Mikulík, David
    Práce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. ...
  • Vývoj vstřikovacích systémů vznětových motorů 

    Sikora, Ondřej
    Bakalářská práce byla zpracována jako přehledová studie pojednávající o vývoji vstřikovacích zařízení paliva pro vznětové motory. První část práce se věnuje palivovému ústrojí, která čtenáře vtáhne do všeobecné problematiky ...