Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

    Loveček, Vladimír
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...
  • Řízení 3-osého robotu 

    Krajcar, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řízení 3-osého robotického manipulátoru určeného pro přesun výlisků z formy hydraulického vstřikovacího lisu k místu vizuální kontroly. Robot je osazen třemi asynchronními motory, ...