Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení kvality lovecké zbraně 

    Chabiniok, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality lovecké zbraně. V úvodní části jsou uvedeny vybrané termíny a definice. Další části jsou popsány požadavky, které jsou kladeny na loveckou zbraň. V praktické části jsou popsány ...