Now showing items 1-4 of 4

 • Optimalizace mazání souborů v ext4 pro snadnější obnovu souborů 

  Uhliarik, Luboš
  Práce se zabývá úpravou souborového systému ext4 za účelem optimalizace procesu mazání souborů pro jejich snadnější obnovu. Součástí práce je popis změn souborového systému ext4, včetně popisu nástroje, který se stará o ...
 • Portace RedirFS na jiné OS 

  Zelený, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje proces portace RedirFS na operační systém FreeBSD. Zdrojovým operačním systémem je Linux. Tyto systémy jsou popsány z pohledu VFS, čímž jsou určeny rozdíly a potřebné modifikace. Poté následuje ...
 • RedirFS - aplikace na slučování adresářů 

  Holášek, Petr
  Úkolem této práce je popis historie a způsobů slučování adresářů, vytvoření možného návrhu a implementace linuxového jaderného modulu, který bude slučovat obsah adresářů s použitím RedirFS frameworku. Práce bude popisovat ...
 • Systém souborů s velkými bloky 

  Rajman, Jakub
  Diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci souborového systému s velkými bloky pro operační systém FreeBSD.  Úvod dokumentu je věnován teoretickému rozboru, který se nejprve zabývá historií, významem a použitím ...