Now showing items 1-3 of 3

 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Kubková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá aplikáciou change managementu – managementu zmeny pre vybranú športovú organizáciu Hokejový klub mesta Zvolen. Teoretická časť práce sa zameriava na všeobecnú teóriu change managementu, rôzne ...
 • Interné faktory ovplyvňujúce výkonnosť vo výrobných podnikoch 

  Jelčová, Denisa (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Príspevok sa zaoberá analýzou súčasnej literatúry, ktorá sa venuje hodnoteniu finančnej výkonnosti podniku v domácom, ale aj zahraničnom prostredí a jednotlivými faktormi, ktoré na túto výkonnosť vplývajú. Na základe ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Tarfa, Juraj
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh priebehu zákazky obchodným podnikom SEZAM s.r.o. Práca sa zameriava na zníženie času dodania zákaziek a optimalizáciu riadiacich a logistických procesov.