Now showing items 1-5 of 5

 • The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad Alberto Hurtado, 2014-10-09)
  The paper presents an overview of studies that have described the emergence of innovative performance measurement systems. It is dedicated to the issue of potential implementation of Balanced Scorecard as a strategic ...
 • Expanze inovačního potenciálu v podmínkách MSP 

  Holoubek, Petr
  Disertační práce se zabývá problematikou inovačního potenciálu v podmínkách malého a středního podnikání. Na inovace se obecně neustále klade větší a větší důraz, neboť pomáhají zůstat podnikům konkurenceschopnými v globální ...
 • Inovace v České republice a Ruské federaci 

  Memekh, Darya
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce představuje analýza informací o ...
 • Projekt zavedení nové výrobní technologie k rozšíření produktového portfolia 

  Tauchmannová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení nové výrobní technologie k rozšíření produktového portfolia společnosti působící ve sklářském průmyslu. Za použití nástrojů a metod projektového řízení je zpracován koncept ...
 • Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků 

  Žižlavský, Ondřej
  Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity ...