Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza a návrh informačního systému malé firmy 

  Pavlišta, Marek
  Tato práce se zabývá informačním systémem konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je tento systém analyzovat a navrhnout možné řešení objevených problémů a to v souladu s požadavky vedení společnosti na funkčnost i celkové náklady.
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Chasák, Petr
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě Brněnské komunikace a.s., analyzovat jeho ...
 • Implementace systému ERP a spolufinancování rozvoje ICT z prostředků EU v podmínkách středně velkého výrobního podniku 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou inovace podnikového informačního systému, respektive problematikou procesu implementace informačního systému kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) v podmínkách středně velké výrobní ...
 • Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. 

  Pastor, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu ...
 • Návrh informačního systému pro potřeby základní školy 

  Firlová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza jednotlivých procesů odehrávajících se na základní škole. Výsledek vlastní analýzy tvoří nezbytný podklad pro návrh informačního systému, který respektuje model fungování základní ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Junga, Filip
  Diplomová práce se zaměřuje na informační systém společnosti JTA - Holding, spol. s r.o. Teoretická část uvádí jednotlivé metody a postupy analýzy informačních systémů a seznamuje s problematikou výběru vhodného podnikového ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Chloupek, Pavel
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Diplomová práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit ...
 • Posouzení Informačního systému firmy FEI Czech Republic a návrhy změn 

  Chloupek, Pavel
  IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Bakalářská práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit jeho kladné stránky a nedostatky a na základě těchto poznatků bude práce obsahovat návrh ...
 • Posouzení IS a návrh změn 

  Chasák, Petr
  Informační systém hraje v dynamicky se rozvíjejícím podniku stále větší roli. Proto je nutná jeho aktualizace a přizpůsobení novým potřebám. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího, aktuálně používaného informačního ...
 • Posouzení IS firmy a návrh změn 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou podnikových informačních systémů (ERP – Enterprises Resource Planning) a jejich inovací, respektive inovací informačního systému konkrétní firmy. Jejím hlavním cílem je analýza stávajícího ...