Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza konkurenčního boje v obchodně technologickém odvětví 

  Kreps, Jakub
  Práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí v oblasti dodavatelů technologií pro průběžnou kontrolu kvality výroby v průmyslových podnicích a výzkumných laboratořích. Zahrnuje návrhy na vytváření konkurenčních výhod ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Stankovičová, Jana
  Táto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Kubková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá aplikáciou change managementu – managementu zmeny pre vybranú športovú organizáciu Hokejový klub mesta Zvolen. Teoretická časť práce sa zameriava na všeobecnú teóriu change managementu, rôzne ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Stankovičová, Jana
  Táto práca sa zaoberá change managementom v prostredí vybraného tenisového klubu. Najskôr je popísaná história tenisu, jeho vznik a pravidlá. Potom sa práca zameriava na analýzu súčasného stavu klubu, jeho chod a podmienky ...
 • Hodnocení informačního systému firmy iStyle Praha s. r. o. a návrhy na jeho zlepšení 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce se zabývá podnikovými informačními systémy. Podstatou práce je posouzení možností informačních systémů, jejich úspěšné začlenění do firemního provozu a zhodnocení prospěchu informačního systému pro chod podniku.
 • Marketingový plán pro zábavní park 

  Hudec, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingový plán pro zábavní park Permonium®, které je otevřené veřejnosti od roku 2012. Práce popisuje inovační prvky, které budou sloužit ke zvýšení atraktivnosti parku a k nárůstu ...
 • Měření součásti přístrojem FARO 

  Grepl, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o měření součásti nejnovější technologií FARO. Na úvod je představena technologie FARO a ty nejvýznamnější produkty mezi měřicími rameny. Dále je čtenáři představena měřená součást se všemi ...
 • Motorky pro automobilové stěrače 

  Sekerka, Jan
  Tato práce se zabývá inovací stejnosměrných elektromotorů s permanentními magnety používaných v automobilové technice k pohonu stěračového mechanismu s cílem snížení objemu a hmotnosti aktivních materiálů. Možností inovace ...
 • Možnosti rozvoje malé obchodní firmy 

  Berková, Hana
  Diplomová práce „Možnosti rozvoje malé obchodní firmy“ analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající firmu k prosperitě a ...
 • Návrh zlepšení procesů v centru sdílených služeb 

  Krejčiříková, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem zlepšení procesů v centru sdílených služeb. V první části jsou popsána teoretická východiska, které jsou použité pro následující analýzu a návrh. V analytické části práce je zmapován proces ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Gabriš, Jakub
  Tato bakalářská práce analyzuje informační systém konkrétní společnosti. Zabývá se i návrhem inovací informačního systému, který povede k lepší efektivitě systému a zlepšení služeb zákazníkům.
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno 

  Havlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, ...
 • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

  Hudeček, Petr
  Předmětem bakalářské práce „Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů“, je analýza současného stavu ve firmě, tj. možnosti a kapacity firmy pro výrobu nového výrobku. Podle těchto zjištění rozhodnout, ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Polcr, Lukáš
  Tématem této práce je studium průběhu zakázky vybraným obchodním podnikem a následné navržení takových opatření, která by vedla ke zvýšení efektivnosti tohoto procesu, nárůstu objemu zakázek, zvýšení jakosti dodacích služeb ...
 • Tvorba inovačních zadání a jejich řešení 

  Lněnička, Luboš
  Tato diplomvá práce se zabývá metodikou tvorby inovačních návrhů a jejich řešení. Konkrétněji metodikou TRIZ – Tvorba a Řešení Inovační/Invenčních Zadání (TIPS – Theory of Inventive Problem Solving). Tato práce je rozdělena ...
 • Využití knowledge managementu ve sportovním prostředí 

  Juránek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na využití metody knowledge managementu v tuzemském sportovním prostředí. V teoretické části vysvětlím pojmy, ze kterých budu vycházet v praktické části svojí práce. Následně budu zkoumat do ...
 • Y Soft Campus - poloopuštěný areál Střelnice v Brně-Pisárkách 

  Formánek, Jakub
  Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout kampus pro softwarovou společnost YSoft v lokalitě bývalé střelnice v Brně Pisárkách. Návrh zahrnuje urbanistické řešení oblasti a její transformaci na městskou čtvrť s centrálou ...
 • Změny v řízení organizace, jako cesta ke zvýšení efektivity podniku 

  Továrek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění problematických oblastí v managementu konkrétní firmy a vytvoření systémů, které tyto nedostatky pomohou odstranit. Výsledek bude směřovat ke zvýšení produktivitu podniku jako celku. ...