Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace metod učení slovníku pro Audio Inpainting 

  Ozdobinski, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá metodami učení slovníku pro doplňování chybějících úseků ve zvukovém signálu. Jsou zde teoreticky rozebrány a prakticky využity algoritmy K-SVD a INK-SVD k učení slovníku. Tyto slovníky jsou ...
 • Deinterlace Filter 

  Kuřina, Tomáš
  Dokument se věnuje problematice prokládání video obrazu a jeho odstraňování. Je zde popsáno samotné prokládání, jeho historie a důvody pro jeho používání. Dále dokument uvádí důvody pro nutnost odstraňování prokládání a ...
 • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Metody pro doplňování pixelů vně obrazu 

  Ješko, Petr
  Práce se zabývá problematikou doplňování pixelů vně obrazu. Uvádí některé metody pro inpainting použitím počítače a upozorňuje na úskalí, která se zde objevují. Zkoumá metody pro interpolaci a aproximaci funkcí ve snaze ...
 • Moderní metody restaurace poškozených audiosignálů 

  Mokrý, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problémem doplňování souvislého úseku chybějících vzorků v digitálním audiosignálu. Tento problém je formulován jako optimalizační úloha, při níž v množině přípustných rekonstruovaných signálů ...
 • A Novel Technique of Error Concealment Method Selection in Texture Images Using ALBP Classifier 

  Tothova, Z.; Polec, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-06)
  There are many error concealment techniques for image processing. In the paper, the focus is on restoration of image with missing blocks or macroblocks. Different methods can be optimal for different kinds of images. In ...
 • Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací 

  Mokrý, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na problém doplnění úseku chybějících dat audiosignálu. Audiosignál je pomocí diskrétní Gaborovy transformace převeden na řídký vektor. Problém doplnění dat při zachování řídkosti reprezentace ...