Now showing items 1-11 of 11

 • Analogová měřicí karta s generátorem a rozhraním Ethernet 

  Pelikán, Radek
  Cílem mé diplomové práce byl návrh analogové měřicí karty s generátorem a rozhraním Ethernet, založené na modulu RCM3200 Rabbit Core. Tento modul jsem popsal a uvedl jsem koncepci vlastního návrhu měřicí karty. V příloze ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Tomáš, David
  Tato diplomová práce pojednává o řízení dodavatelů firmy. Odlišné softwary jsou použity pro applikace fuzzy logiky. Nejprve jsou představeni dodavatelé firmy pro asijský region. Dále jsou vybrány hlavní parametry které ...
 • Nové laboratorní úlohy se systémovou elektroinstalací Foxtrot 

  Matouš, Milan
  Tématem bakalářské práce jsou nové laboratorní úlohy se systémovou elektroinstalací Foxtrot od společnosti Teco a.s. Práce nejprve uvádí do problematiky inteligentních systémů pro rodinné domy – stručně popisuje historii, ...
 • Přechodové děje na výstupu LTI systému druhého řádu se spojitým časem řízeného pulsně šířkovou modulací 

  Petera, Martin
  Cílem této práce je určení velikosti překmitů vznikajících v systému druhého řádu, který je řízen pulsně šířkovou modulací v závislosti na periodě a střídě modulace a na parametrech systému. Práce obsahuje analytický výpočet ...
 • Přechodový děj na výstupu lineárního spojitého systému řízeného pulsně šířkovou modulací 

  Petera, Martin
  Cílem této práce je určení velikosti překmitů vznikajících na výstupu lineárního spojitého systému druhého řádu, který je řízen pulsně šířkovou modulací. Práce obsahuje popis výpočtu výstupního signálu ze systému v časové ...
 • Řízení a vizualizace čističky odpadních vod 

  Monček, Matej
  Témou bakalárskej práce bolo predstaviť problematiku čistenia odpadovej vody a navrhnúť adekvátny riadiaci systém. V úvode je krátky historický prehľad a zoznámenie sa s dôvodom vzniku danej problematiky, ktorým je čistenie ...
 • S-BUS I/O modul jako periférie pro PLC Saia 

  Vaško, Jiří
  Námětem mé bakalářské práce je návrh vstupně-výstupního modulu s digitálními vstupy a digitálními reléovými výstupy. Modul by měl být schopen komunikovat s automaty řady SAIA PCD prostřednictvím sběrnice SAIA S-Bus. Primární ...
 • Sběrnicové elektroinstalační systémy pro komplexní řízení budov 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je prozkoumat současné možnosti sběrnicových elektroinstalačních systémů pro komplexní řízení budov, především jejich energetickou a ekonomickou bilanci. Zjednodušeně je můžeme nazývat inteligentní ...
 • Studie navýšení produktivity práce 

  Marvanová, Barbora
  Tématem mojí bakalářské práce je navýšení produktivity práce se zaměřením na rozvoj podnikání vybraného podniku IFE-CR, a.s. V teoretické části se objeví popis zkoumaného podnikatelského subjektu a dále především základní ...
 • Transient Effect at the Output of a Linear Dynamic System Controlled Pulse-Width Modulation 

  Petera, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The goal of this work is to determine the size of overshoot produced at the output of a linear continuous second order system controlled by pulse width modulation. This work contains the calculation of the output signal ...
 • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

  Mokrý, Lukáš
  Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...