Now showing items 1-9 of 9

 • A Compact Microstrip Lowpass Filter with Ultra-Wide Rejection Band and Sharp Transition Band Utilizing Combined Resonators with Triangular Patches 

  Abdipour, As.; Abdipour, Ar.; Khosravi, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  In this paper, a microstrip lowpass filter with -3 dB cut-off frequency of 1.8 GHz consisting of two resonators with different triangular patches and four high-low impedance resonators as suppressing cells has been designed. ...
 • Design of High Performance Microstrip Dual-Band Bandpass Filter 

  Khajavi, N.; Makki, S. V.; Majidifar, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  This paper presents a new design of dual-band bandpass filters using coupled stepped-impedance resonators for wireless systems. This architecture uses multiple couple stubs to tune the passband frequencies and the filter ...
 • Estimation of EMI Filter Performance for the \"Worst Case\" System 

  Drinovsky, J.; Svacina, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-12)
  This paper deals with the performance problem of the EMC filters. The core of this problem in EMC filter is the uncertainty of impedances that are connected to the input and output of a filter. In addition, an estimation ...
 • Insertion Loss Estimation of EMI Filters in Unmatched Input/Output Impedance System 

  Drinovsky, J.; Kejik, Z.; Ruzek, V.; Zachar, J.; Svacina, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  One of the problems in the design of powerline EMI filters is the uncertainty and ambiguity of their source/load impedances which results in breach of expected filter parameters in a real installation. The paper presents ...
 • Optimalizace modelu odrušovacího filtru 

  Surovec, Vojtěch
  V úvodní části práce jsem teoreticky rozebral současný stav měření vložného útlumu odrušovacího filtru a popsal jednotlivé metody měření. Dále jsem se zabýval globálními optimalizačními metodami a některé z nich teoreticky ...
 • Potential Worst-case System for Testing EMI Filters Tested on Simple Filter Models 

  Drinovsky, J.; Svacina, J.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  This paper deals with the approximate worst-case test method for testing the insertion loss of the EMI filters. The systems with 0.1 Ω and 100 Ω impedances are usually used for this testing. These systems are required by ...
 • Simple Models of EMI Filters for Low Frequency Range 

  Drinovsky, J.; Svacina, J.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  This paper deals with mathematical simulations of EMI filters’ performance. These filters are commonly used for the suppressing of electromagnetic interference which penetrates through the power supply networks. The ...
 • Vectoring v DSL přenosových systémech 

  Rada, Dominik
  Práce představuje přiblížení modulace VDSL2 a G.fast přenosových systémů dle předem vybraných typů kabelů. Práce je rovněž zaměřena na princip vectoringu a jeho využití. Součásti práce je vysvětlen inicializační proces u ...
 • Vysokofrekvenční měřič výkonu 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran ...