Now showing items 1-2 of 2

  • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

    Sochorová, Ingrid
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.
  • Stanovení hodnoty obchodního závodu v tísni 

    Štěpánková, Jana
    Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a ...