Now showing items 1-20 of 42

 • Analýza vymáhání pohledávek u obchodní společnosti ASW s. r. o. 

  Vařáková, Iveta
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení systému vymáhání pohledávek. Teoretická část charakterizuje právní, účetní, daňové a ekonomické aspekty pohledávek. Práce analyzuje pohledávky po splatnosti společnosti ASW, s.r.o. ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Chromiaková, Barbara
  V diplomové práci Financování podnikatelských aktivit se zabývám zhodnocením finančního zdraví společnosti za pomoci prostředků finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje teoretickou, analytickou a návrhovou část. Předmětem ...
 • Hodnocení finanční a ekonomické výkonnosti podniku 

  Dvořáček, Petr
  Cílem této diplomové práce je posoudit finanční zdraví společnosti FERROKONT, s.r.o., v období let 2003 – 2008, pomocí elementárních metod finanční analýzy. Výstupem analýzy jsou pak návrhy řešení, které povedou ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štáfová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Královopolská RIA, a.s. v období let 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Molnár, Peter
  Táto diplomová práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti RIBE Slovakia k.s. v období rokov 2002 až 2007 zistenej vybranými metódami finančnej analýzy. Práca obsahuje návrhy možných riešení pre zlepšenie finančnej situácie ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vrabcová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku JAN ŠMOLÍK, s.r.o. v letech 2004 až 2008, a to na základě vybraných metod finanční analýzy. Z výsledků jednotlivých analýz jsou vyvozeny určité závěry a navrhnuta ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mrkvová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku PREMO s.r.o. v letech 2005 až 2008 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční analýza ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Simandl, Jakub
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009. V práci jsou použity metody a ukazatele finanční analýzy, na základě jejich výsledků jsou v práci definovány návrhy na zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kadaňka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti VALOSUN a.s. v letech 2005 až 2009 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pavliska, Petr
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrh na její zlepšení“ se zaměřuje na finanční analýzu podniku na základě účetních výkazů. Vybraný podnik je Rapidoil Hako s.r.o., název provozovny: Třebovický ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kříbek, Radim
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Alfa Plastik, a.s. v období let 2004 až 2006 za použití informací z účetních výkazů podniku. V první části je vysvětlen pojem finanční analýza a použité metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tomášová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vávrová, Martina
  Tato diplomová práce zachycuje, popisuje a analyzuje finanční situaci FEI Czech Republic s.r.o. v letech 2006-2009 za pomoci vybraných metod finanční analýzy, analýzy firmy a analýzy okolí firmy. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Srna, Martin
  Diplomová práce analyzuje finanční zdraví společnosti v letech 2005-2008 s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na jejich základech definuje a formuluje vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vejmola, Jan
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Vladimír Stolička – Kalorie v letech 2008 – 2012. Čerpá z účetních výkazů za sledované období. Je rozdělena do tří částí. V první části je popsána teorie, následuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sláma, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hradílková, Hana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti VODNÍ DÍLA-TBD a.s. s využitím vybraných metod finanční analýzy v období let 2004-2008. Práce navrhuje možná řešení a opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fedrová, Lenka
  V bakalářské práci se budu zabývat hodnocením finanční situace podniku VHS plus, spol. s r.o. v letech 2007 – 2010 za pomocí metod finanční analýzy. Informace pro výpočty jsou získány z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sláma, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Starý, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány některé metody finanční ...