Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza vybrané firmy 

  Londinová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá komplexním posouzení společnosti XYZ s.r.o. v letech 2006 až 2010. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy a představení společnosti. Ve druhé části jsou tyto poznatky využity ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Stanislava
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, akciová společnost v období let 2002 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hryciow, Barbora
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost v letech 2007-2011, prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Na jejím základě formulujeme vhodné návrhy ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kolářová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku BODOS Czechia a. s. v letech 2006 až 2010. Cílem této práce je analýza součastného finančního stavu společnosti a návrh možnosti pro zlepšení součastné finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balšínková, Jana
  Tato diplomová práci hodnotí finanční situaci společnosti Olma, a.s. v letech 2003- 2007 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ke zlepšení finanční situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrlíková, Petra
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Janáčková, Marcela
  Tato diplomové práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti Symbol Technologies Czech Republic s. r. o. v letech 2004 – 2008. K posouzení jsou použity vybrané metody finanční analýzy, především výpočet a vyhodnocení ...