Now showing items 1-1 of 1

  • Strojírenská údržba točivých elektrických strojů 

    Smejkal, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strojírenské údržby točivých elektrických strojů. Nastiňuje základní rozdělení údržby a její vlivy na funkci a hospodárnost vzhledem k druhu údržby. Hlavní důraz je kladen na ...