Now showing items 1-2 of 2

  • Fyzická kontrola integrovaných obvodů pomocí reverzního inženýrství 

    Štětina, Hynek
    Předkládaná práce se zabývá technikami reverzního inženýrství integrovaných obvodů a jejich využití při fyzické kontrole jednotlivých prvků obvodu. Na praktickém příkladu je demonstrováno využití získaných dat. Dále je ...
  • Rozvoj značky vybrané společnosti 

    Horák, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou značky společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p., která svým zákazníkům nabízí služby zkušebnictví, inspekce a certifikace. V teoretické části je provedena literární rešerše ...