Now showing items 1-7 of 7

 • Digitální steganografie pro spustitelné soubory 

  Tobiáš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá steganografickým ukrýváním libovolných dat do spustitelných souborů. Nejprve hovoří obecně, zejména o injekčních a substitučních steganografických metodách nad různými typy krycích objektů. ...
 • Edems - Computer Simulator For Learning 

  Friml, Dominik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This article introduces new educational and demonstrative tool for microprocessor technology called EDEMS, which is designed to ease teaching of microprocessors at universities, high schools and at homes of enthusiasts. ...
 • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

  Matejková, Monika
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...
 • Měření hodnot R, L, C na komponentech zadaného el.obvodu 

  Pokorný, Marek
  Cílem této práce je informovat čitatele o možnosti a vlastnostech měřícího přístroje 7600 Precision LCR Meter a dále pak o měření paramerů R,L,C na komponentech elektrického stoje ,zvláště pak na kluzných kontaktech,s ...
 • Převod binárního kódu x86 do vyššího programovacího jazyka 

  Jurík, Marián
  Cílem diplomové práce je navrhnutí a implementace programu na převod binárního kódu do vyššího programovacího jazyka. Práce je zaměřena na binární soubory pro operační systém MS Windows. Je zde podrobně popsán souborový ...
 • Teorie a praxe výchovy k bezpečnostní ochraně obyvatelstva na základních školách 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Věci, jevy a procesy jsou stále rizikovější. Bezpečnostní problematice a výchově k ní je nutno věnovat pozornost už od dětství. Zákonem je stanoveno, aby se touto problematikou zabývali učitelé na základních školách, aby ...
 • Výukový simulátor počítačového systému 

  Friml, Dominik
  Tato bakalářská práce se dělí na několik částí. První obsahuje seznámení s jednotlivými komponentami procesoru a několika jeho periferiemi. Další částí práce je rešerše reálných, výukových a demonstračních prostředků ...