Now showing items 1-7 of 7

 • Emulace CPU pro výuku asemblerů 

  Charvát, Lukáš
  Práce řeší tvorbu emulátoru počítačové architektury a její instrukční sady se záměrem pro použití při výuce asemblerů. Zatímco většina dnešních emulátorů je závislá na specifické architektuře, tato práce popisuje přístup, ...
 • Emulátor jednoduchého procesoru 

  Kuzník, Petr
  Emulátor bude navržen jako obecný, schopný emulovat různorodé architektury. Jednotlivé architektury budou v samostatných modulech implementovaných jako dynamicky linkované dll knihovny. Hlavním cílem je dosáhnout právě ...
 • Implementace obecného assembleru 

  Husár, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obecného assembleru, který je součástí projektu Lissom. Naleznete zde popis architektur assemblerů, jejich obvyklých úkolů a zvláštní pozornost je pak věnována assembleru GNU as. ...
 • Interaktivní zpětný assembler 

  Mrva, Milan
  V práci jsou popsané postupy a nástroje zpětného inženýrství v rámci softwaru. Uvedené jsou techniky ochrany před rozkladem či zkoumáním obsahu spustitelného souboru. Představené jsou příklady programů zabývajících se ...
 • Model procesoru NIOS II 

  Masařík, Marek
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření návrhu modelu procesoru Nios II v jazyce pro popis architektur procesoru zvaném CodAL. Návrh procesoru probíhal na dvou úrovních abstrakce. První úroveň se skládala z popisu ...
 • Podpora vývoje a testování interpretů jednoduchých jazyků 

  Mazancová, Lenka
  Tento práce je zaměřena na analýzu, návrh a implementaci referenčního interpretu, který má sloužit jako pomůcka při vypracovávání a opravování projektů do předmětu Formální jazyky a překladače. Řešení tohoto problému se ...
 • Vytvoření modelu procesoru PowerPC 

  Blaha, Hynek
  Architektury procesorů jsou čím dál více složitější, proto je kladen velký důraz na automatizaci jejich návrhů. Tato bakalářská práce popisuje návrh procesoru PowerPC v jazyce pro popis architektur Codal. Funkčnost a ...