Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické ladění regulátoru pro DC motor 

    Tran, Adam
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom algoritmu pre automatické naladenie regulátoru pre DC motory. Algoritmus je rozdelený na identifikačnú metódu a samotné vyčíslenie regulátora. Pre kvalitnú reguláciu a robustnosť bola ...